Belfast Greater Zip Codes

The state of Belfast Greater has a total of 48 postal codes.

List of Cities in Belfast Greater with Zip Codes

# City Postal Code
1 Andersonstown BT11
2 Antrim Road BT15
3 Ballgomartin BT13
4 Ballysillan BT14
5 Ballysillan Upper BT14
6 Belfast BT29
7 Belfast City Airport BT3
8 Belfast City Center South BT2
9 Belfast East BT5 BT4
10 Belfast Harbour Estate BT3
11 Belfast International Airport BT29
12 Belfast North BT13 BT15
13 Belfast South BT12 BT7 BT8
14 Belfast South East BT6
15 Belfast West BT11 BT12 BT13
16 Belmont BT4
17 Botanic BT7
18 Braniel BT5
19 Carryduff BT8
20 Castlereagh BT6
21 Cregagh BT6
22 Crossnacreevy BT5
23 Crumlin Road BT14
24 Derriaghy BT17
25 Dundonald BT16
26 Dunmurry BT17
27 Finaghy BT10
28 Four Winds BT8
29 Gilnahirk BT5
30 Glencairn BT13
31 Hannahstown BT17
32 Highfield BT13
33 Knock BT5
34 Knockbreda BT8 BT6
35 Lisburn City BT17
36 Malone BT9
37 Newtownbreda BT8
38 Ormeau BT7
39 Sandy Row BT12
40 Shankill Road BT13
41 Springmartin BT13
42 Stranmillis BT9
43 Sydenham BT4
44 Taughmonagh BT9
45 The Village BT12
46 University BT7
47 Woodstock BT6
48 Woodvale BT13

Unordered List of Cities in Belfast Greater in Alphabetical Order

 • [‘Andersonstown’, ‘BT11’]
 • [‘Antrim Road’, ‘BT15’]
 • [‘Ballgomartin’, ‘BT13’]
 • [‘Ballysillan’, ‘BT14’]
 • [‘Ballysillan Upper’, ‘BT14’]
 • [‘Belfast’, ‘BT29’]
 • [‘Belfast City Airport’, ‘BT3’]
 • [‘Belfast City Center South’, ‘BT2’]
 • [‘Belfast East’, ‘BT5 BT4’]
 • [‘Belfast Harbour Estate’, ‘BT3’]
 • [‘Belfast International Airport’, ‘BT29’]
 • [‘Belfast North’, ‘BT13 BT15’]
 • [‘Belfast South’, ‘BT12 BT7 BT8’]
 • [‘Belfast South East’, ‘BT6’]
 • [‘Belfast West’, ‘BT11 BT12 BT13’]
 • [‘Belmont’, ‘BT4’]
 • [‘Botanic’, ‘BT7’]
 • [‘Braniel’, ‘BT5’]
 • [‘Carryduff’, ‘BT8’]
 • [‘Castlereagh’, ‘BT6’]
 • [‘Cregagh’, ‘BT6’]
 • [‘Crossnacreevy’, ‘BT5’]
 • [‘Crumlin Road’, ‘BT14’]
 • [‘Derriaghy’, ‘BT17’]
 • [‘Dundonald’, ‘BT16’]
 • [‘Dunmurry’, ‘BT17’]
 • [‘Finaghy’, ‘BT10’]
 • [‘Four Winds’, ‘BT8’]
 • [‘Gilnahirk’, ‘BT5’]
 • [‘Glencairn’, ‘BT13’]
 • [‘Hannahstown’, ‘BT17’]
 • [‘Highfield’, ‘BT13’]
 • [‘Knock’, ‘BT5’]
 • [‘Knockbreda’, ‘BT8 BT6’]
 • [‘Lisburn City’, ‘BT17’]
 • [‘Malone’, ‘BT9’]
 • [‘Newtownbreda’, ‘BT8’]
 • [‘Ormeau’, ‘BT7’]
 • [‘Sandy Row’, ‘BT12’]
 • [‘Shankill Road’, ‘BT13’]
 • [‘Springmartin’, ‘BT13’]
 • [‘Stranmillis’, ‘BT9’]
 • [‘Sydenham’, ‘BT4’]
 • [‘Taughmonagh’, ‘BT9’]
 • [‘The Village’, ‘BT12’]
 • [‘University’, ‘BT7’]
 • [‘Woodstock’, ‘BT6’]
 • [‘Woodvale’, ‘BT13’]

Ordered List of Cities in Belfast Greater in Alphabetical Order

 1. [‘Andersonstown’, ‘BT11’]
 2. [‘Antrim Road’, ‘BT15’]
 3. [‘Ballgomartin’, ‘BT13’]
 4. [‘Ballysillan’, ‘BT14’]
 5. [‘Ballysillan Upper’, ‘BT14’]
 6. [‘Belfast’, ‘BT29’]
 7. [‘Belfast City Airport’, ‘BT3’]
 8. [‘Belfast City Center South’, ‘BT2’]
 9. [‘Belfast East’, ‘BT5 BT4’]
 10. [‘Belfast Harbour Estate’, ‘BT3’]
 11. [‘Belfast International Airport’, ‘BT29’]
 12. [‘Belfast North’, ‘BT13 BT15’]
 13. [‘Belfast South’, ‘BT12 BT7 BT8’]
 14. [‘Belfast South East’, ‘BT6’]
 15. [‘Belfast West’, ‘BT11 BT12 BT13’]
 16. [‘Belmont’, ‘BT4’]
 17. [‘Botanic’, ‘BT7’]
 18. [‘Braniel’, ‘BT5’]
 19. [‘Carryduff’, ‘BT8’]
 20. [‘Castlereagh’, ‘BT6’]
 21. [‘Cregagh’, ‘BT6’]
 22. [‘Crossnacreevy’, ‘BT5’]
 23. [‘Crumlin Road’, ‘BT14’]
 24. [‘Derriaghy’, ‘BT17’]
 25. [‘Dundonald’, ‘BT16’]
 26. [‘Dunmurry’, ‘BT17’]
 27. [‘Finaghy’, ‘BT10’]
 28. [‘Four Winds’, ‘BT8’]
 29. [‘Gilnahirk’, ‘BT5’]
 30. [‘Glencairn’, ‘BT13’]
 31. [‘Hannahstown’, ‘BT17’]
 32. [‘Highfield’, ‘BT13’]
 33. [‘Knock’, ‘BT5’]
 34. [‘Knockbreda’, ‘BT8 BT6’]
 35. [‘Lisburn City’, ‘BT17’]
 36. [‘Malone’, ‘BT9’]
 37. [‘Newtownbreda’, ‘BT8’]
 38. [‘Ormeau’, ‘BT7’]
 39. [‘Sandy Row’, ‘BT12’]
 40. [‘Shankill Road’, ‘BT13’]
 41. [‘Springmartin’, ‘BT13’]
 42. [‘Stranmillis’, ‘BT9’]
 43. [‘Sydenham’, ‘BT4’]
 44. [‘Taughmonagh’, ‘BT9’]
 45. [‘The Village’, ‘BT12’]
 46. [‘University’, ‘BT7’]
 47. [‘Woodstock’, ‘BT6’]
 48. [‘Woodvale’, ‘BT13’]

List of Cities in Belfast Greater in Alphabetical Order with JSON Format

[ [ “Andersonstown”, “BT11” ], [ “Antrim Road”, “BT15” ], [ “Ballgomartin”, “BT13” ], [ “Ballysillan”, “BT14” ], [ “Ballysillan Upper”, “BT14” ], [ “Belfast”, “BT29” ], [ “Belfast City Airport”, “BT3” ], [ “Belfast City Center South”, “BT2” ], [ “Belfast East”, “BT5 BT4” ], [ “Belfast Harbour Estate”, “BT3” ], [ “Belfast International Airport”, “BT29” ], [ “Belfast North”, “BT13 BT15” ], [ “Belfast South”, “BT12 BT7 BT8” ], [ “Belfast South East”, “BT6” ], [ “Belfast West”, “BT11 BT12 BT13” ], [ “Belmont”, “BT4” ], [ “Botanic”, “BT7” ], [ “Braniel”, “BT5” ], [ “Carryduff”, “BT8” ], [ “Castlereagh”, “BT6” ], [ “Cregagh”, “BT6” ], [ “Crossnacreevy”, “BT5” ], [ “Crumlin Road”, “BT14” ], [ “Derriaghy”, “BT17” ], [ “Dundonald”, “BT16” ], [ “Dunmurry”, “BT17” ], [ “Finaghy”, “BT10” ], [ “Four Winds”, “BT8” ], [ “Gilnahirk”, “BT5” ], [ “Glencairn”, “BT13” ], [ “Hannahstown”, “BT17” ], [ “Highfield”, “BT13” ], [ “Knock”, “BT5” ], [ “Knockbreda”, “BT8 BT6” ], [ “Lisburn City”, “BT17” ], [ “Malone”, “BT9” ], [ “Newtownbreda”, “BT8” ], [ “Ormeau”, “BT7” ], [ “Sandy Row”, “BT12” ], [ “Shankill Road”, “BT13” ], [ “Springmartin”, “BT13” ], [ “Stranmillis”, “BT9” ], [ “Sydenham”, “BT4” ], [ “Taughmonagh”, “BT9” ], [ “The Village”, “BT12” ], [ “University”, “BT7” ], [ “Woodstock”, “BT6” ], [ “Woodvale”, “BT13” ] ]

Unordered List of Cities in Belfast Greater in Reverse Alphabetical Order

 • [‘Woodvale’, ‘BT13’]
 • [‘Woodstock’, ‘BT6’]
 • [‘University’, ‘BT7’]
 • [‘The Village’, ‘BT12’]
 • [‘Taughmonagh’, ‘BT9’]
 • [‘Sydenham’, ‘BT4’]
 • [‘Stranmillis’, ‘BT9’]
 • [‘Springmartin’, ‘BT13’]
 • [‘Shankill Road’, ‘BT13’]
 • [‘Sandy Row’, ‘BT12’]
 • [‘Ormeau’, ‘BT7’]
 • [‘Newtownbreda’, ‘BT8’]
 • [‘Malone’, ‘BT9’]
 • [‘Lisburn City’, ‘BT17’]
 • [‘Knockbreda’, ‘BT8 BT6’]
 • [‘Knock’, ‘BT5’]
 • [‘Highfield’, ‘BT13’]
 • [‘Hannahstown’, ‘BT17’]
 • [‘Glencairn’, ‘BT13’]
 • [‘Gilnahirk’, ‘BT5’]
 • [‘Four Winds’, ‘BT8’]
 • [‘Finaghy’, ‘BT10’]
 • [‘Dunmurry’, ‘BT17’]
 • [‘Dundonald’, ‘BT16’]
 • [‘Derriaghy’, ‘BT17’]
 • [‘Crumlin Road’, ‘BT14’]
 • [‘Crossnacreevy’, ‘BT5’]
 • [‘Cregagh’, ‘BT6’]
 • [‘Castlereagh’, ‘BT6’]
 • [‘Carryduff’, ‘BT8’]
 • [‘Braniel’, ‘BT5’]
 • [‘Botanic’, ‘BT7’]
 • [‘Belmont’, ‘BT4’]
 • [‘Belfast West’, ‘BT11 BT12 BT13’]
 • [‘Belfast South East’, ‘BT6’]
 • [‘Belfast South’, ‘BT12 BT7 BT8’]
 • [‘Belfast North’, ‘BT13 BT15’]
 • [‘Belfast International Airport’, ‘BT29’]
 • [‘Belfast Harbour Estate’, ‘BT3’]
 • [‘Belfast East’, ‘BT5 BT4’]
 • [‘Belfast City Center South’, ‘BT2’]
 • [‘Belfast City Airport’, ‘BT3’]
 • [‘Belfast’, ‘BT29’]
 • [‘Ballysillan Upper’, ‘BT14’]
 • [‘Ballysillan’, ‘BT14’]
 • [‘Ballgomartin’, ‘BT13’]
 • [‘Antrim Road’, ‘BT15’]
 • [‘Andersonstown’, ‘BT11’]

Ordered List of Cities in Belfast Greater in Reverse Alphabetical Order

 1. [‘Woodvale’, ‘BT13’]
 2. [‘Woodstock’, ‘BT6’]
 3. [‘University’, ‘BT7’]
 4. [‘The Village’, ‘BT12’]
 5. [‘Taughmonagh’, ‘BT9’]
 6. [‘Sydenham’, ‘BT4’]
 7. [‘Stranmillis’, ‘BT9’]
 8. [‘Springmartin’, ‘BT13’]
 9. [‘Shankill Road’, ‘BT13’]
 10. [‘Sandy Row’, ‘BT12’]
 11. [‘Ormeau’, ‘BT7’]
 12. [‘Newtownbreda’, ‘BT8’]
 13. [‘Malone’, ‘BT9’]
 14. [‘Lisburn City’, ‘BT17’]
 15. [‘Knockbreda’, ‘BT8 BT6’]
 16. [‘Knock’, ‘BT5’]
 17. [‘Highfield’, ‘BT13’]
 18. [‘Hannahstown’, ‘BT17’]
 19. [‘Glencairn’, ‘BT13’]
 20. [‘Gilnahirk’, ‘BT5’]
 21. [‘Four Winds’, ‘BT8’]
 22. [‘Finaghy’, ‘BT10’]
 23. [‘Dunmurry’, ‘BT17’]
 24. [‘Dundonald’, ‘BT16’]
 25. [‘Derriaghy’, ‘BT17’]
 26. [‘Crumlin Road’, ‘BT14’]
 27. [‘Crossnacreevy’, ‘BT5’]
 28. [‘Cregagh’, ‘BT6’]
 29. [‘Castlereagh’, ‘BT6’]
 30. [‘Carryduff’, ‘BT8’]
 31. [‘Braniel’, ‘BT5’]
 32. [‘Botanic’, ‘BT7’]
 33. [‘Belmont’, ‘BT4’]
 34. [‘Belfast West’, ‘BT11 BT12 BT13’]
 35. [‘Belfast South East’, ‘BT6’]
 36. [‘Belfast South’, ‘BT12 BT7 BT8’]
 37. [‘Belfast North’, ‘BT13 BT15’]
 38. [‘Belfast International Airport’, ‘BT29’]
 39. [‘Belfast Harbour Estate’, ‘BT3’]
 40. [‘Belfast East’, ‘BT5 BT4’]
 41. [‘Belfast City Center South’, ‘BT2’]
 42. [‘Belfast City Airport’, ‘BT3’]
 43. [‘Belfast’, ‘BT29’]
 44. [‘Ballysillan Upper’, ‘BT14’]
 45. [‘Ballysillan’, ‘BT14’]
 46. [‘Ballgomartin’, ‘BT13’]
 47. [‘Antrim Road’, ‘BT15’]
 48. [‘Andersonstown’, ‘BT11’]