County Armagh Zip Codes

The state of County Armagh has a total of 43 postal codes.

List of Cities in County Armagh with Zip Codes

# City Postal Code
1 Aghagallon BT67
2 Aghalee BT67
3 Armagh BT60
4 Belcoo BT60
5 Belleek BT35
6 Bessbrook BT35
7 Brownlow BT65
8 Camlough BT35
9 Clare BT62
10 Collone BT61
11 Crossmaglen BT35
12 Darkley BT60
13 Derryadd BT66
14 Derrytrasna BT66
15 Dollingstown BT66
16 Donaghcloney BT66
17 Drumgor BT65
18 Gawley’s Gate BT67
19 Hamiltonsbawn BT61
20 Jerrettspass BT35
21 Keady BT60
22 Killylea BT60
23 Kilmore BT61
24 Kingsmills BT60
25 Knockmenagh BT64
26 Laurencetown BT63
27 Legaghory BT65
28 Loughgall BT61
29 Lurgan BT66
30 Magheralin BT67
31 Mandeville BT64
32 Markethill BT60
33 Middletown BT60
34 Moira BT67
35 Newtownhamilton BT35
36 Portadown BT63 BT62
37 Richhill BT61
38 Scarva BT63
39 Scotch Street BT62
40 Tandragee BT62
41 Tullygally BT65
42 Tynan BT60
43 Waringstown BT66

Unordered List of Cities in County Armagh in Alphabetical Order

 • [‘Aghagallon’, ‘BT67’]
 • [‘Aghalee’, ‘BT67’]
 • [‘Armagh’, ‘BT60’]
 • [‘Belcoo’, ‘BT60’]
 • [‘Belleek’, ‘BT35’]
 • [‘Bessbrook’, ‘BT35’]
 • [‘Brownlow’, ‘BT65’]
 • [‘Camlough’, ‘BT35’]
 • [‘Clare’, ‘BT62’]
 • [‘Collone’, ‘BT61’]
 • [‘Crossmaglen’, ‘BT35’]
 • [‘Darkley’, ‘BT60’]
 • [‘Derryadd’, ‘BT66’]
 • [‘Derrytrasna’, ‘BT66’]
 • [‘Dollingstown’, ‘BT66’]
 • [‘Donaghcloney’, ‘BT66’]
 • [‘Drumgor’, ‘BT65’]
 • [“Gawley’s Gate”, ‘BT67’]
 • [‘Hamiltonsbawn’, ‘BT61’]
 • [‘Jerrettspass’, ‘BT35’]
 • [‘Keady’, ‘BT60’]
 • [‘Killylea’, ‘BT60’]
 • [‘Kilmore’, ‘BT61’]
 • [‘Kingsmills’, ‘BT60’]
 • [‘Knockmenagh’, ‘BT64’]
 • [‘Laurencetown’, ‘BT63’]
 • [‘Legaghory’, ‘BT65’]
 • [‘Loughgall’, ‘BT61’]
 • [‘Lurgan’, ‘BT66’]
 • [‘Magheralin’, ‘BT67’]
 • [‘Mandeville’, ‘BT64’]
 • [‘Markethill’, ‘BT60’]
 • [‘Middletown’, ‘BT60’]
 • [‘Moira’, ‘BT67’]
 • [‘Newtownhamilton’, ‘BT35’]
 • [‘Portadown’, ‘BT63 BT62’]
 • [‘Richhill’, ‘BT61’]
 • [‘Scarva’, ‘BT63’]
 • [‘Scotch Street’, ‘BT62’]
 • [‘Tandragee’, ‘BT62’]
 • [‘Tullygally’, ‘BT65’]
 • [‘Tynan’, ‘BT60’]
 • [‘Waringstown’, ‘BT66’]

Ordered List of Cities in County Armagh in Alphabetical Order

 1. [‘Aghagallon’, ‘BT67’]
 2. [‘Aghalee’, ‘BT67’]
 3. [‘Armagh’, ‘BT60’]
 4. [‘Belcoo’, ‘BT60’]
 5. [‘Belleek’, ‘BT35’]
 6. [‘Bessbrook’, ‘BT35’]
 7. [‘Brownlow’, ‘BT65’]
 8. [‘Camlough’, ‘BT35’]
 9. [‘Clare’, ‘BT62’]
 10. [‘Collone’, ‘BT61’]
 11. [‘Crossmaglen’, ‘BT35’]
 12. [‘Darkley’, ‘BT60’]
 13. [‘Derryadd’, ‘BT66’]
 14. [‘Derrytrasna’, ‘BT66’]
 15. [‘Dollingstown’, ‘BT66’]
 16. [‘Donaghcloney’, ‘BT66’]
 17. [‘Drumgor’, ‘BT65’]
 18. [“Gawley’s Gate”, ‘BT67’]
 19. [‘Hamiltonsbawn’, ‘BT61’]
 20. [‘Jerrettspass’, ‘BT35’]
 21. [‘Keady’, ‘BT60’]
 22. [‘Killylea’, ‘BT60’]
 23. [‘Kilmore’, ‘BT61’]
 24. [‘Kingsmills’, ‘BT60’]
 25. [‘Knockmenagh’, ‘BT64’]
 26. [‘Laurencetown’, ‘BT63’]
 27. [‘Legaghory’, ‘BT65’]
 28. [‘Loughgall’, ‘BT61’]
 29. [‘Lurgan’, ‘BT66’]
 30. [‘Magheralin’, ‘BT67’]
 31. [‘Mandeville’, ‘BT64’]
 32. [‘Markethill’, ‘BT60’]
 33. [‘Middletown’, ‘BT60’]
 34. [‘Moira’, ‘BT67’]
 35. [‘Newtownhamilton’, ‘BT35’]
 36. [‘Portadown’, ‘BT63 BT62’]
 37. [‘Richhill’, ‘BT61’]
 38. [‘Scarva’, ‘BT63’]
 39. [‘Scotch Street’, ‘BT62’]
 40. [‘Tandragee’, ‘BT62’]
 41. [‘Tullygally’, ‘BT65’]
 42. [‘Tynan’, ‘BT60’]
 43. [‘Waringstown’, ‘BT66’]

List of Cities in County Armagh in Alphabetical Order with JSON Format

[ [ “Aghagallon”, “BT67” ], [ “Aghalee”, “BT67” ], [ “Armagh”, “BT60” ], [ “Belcoo”, “BT60” ], [ “Belleek”, “BT35” ], [ “Bessbrook”, “BT35” ], [ “Brownlow”, “BT65” ], [ “Camlough”, “BT35” ], [ “Clare”, “BT62” ], [ “Collone”, “BT61” ], [ “Crossmaglen”, “BT35” ], [ “Darkley”, “BT60” ], [ “Derryadd”, “BT66” ], [ “Derrytrasna”, “BT66” ], [ “Dollingstown”, “BT66” ], [ “Donaghcloney”, “BT66” ], [ “Drumgor”, “BT65” ], [ “Gawley’s Gate”, “BT67” ], [ “Hamiltonsbawn”, “BT61” ], [ “Jerrettspass”, “BT35” ], [ “Keady”, “BT60” ], [ “Killylea”, “BT60” ], [ “Kilmore”, “BT61” ], [ “Kingsmills”, “BT60” ], [ “Knockmenagh”, “BT64” ], [ “Laurencetown”, “BT63” ], [ “Legaghory”, “BT65” ], [ “Loughgall”, “BT61” ], [ “Lurgan”, “BT66” ], [ “Magheralin”, “BT67” ], [ “Mandeville”, “BT64” ], [ “Markethill”, “BT60” ], [ “Middletown”, “BT60” ], [ “Moira”, “BT67” ], [ “Newtownhamilton”, “BT35” ], [ “Portadown”, “BT63 BT62” ], [ “Richhill”, “BT61” ], [ “Scarva”, “BT63” ], [ “Scotch Street”, “BT62” ], [ “Tandragee”, “BT62” ], [ “Tullygally”, “BT65” ], [ “Tynan”, “BT60” ], [ “Waringstown”, “BT66” ] ]

Unordered List of Cities in County Armagh in Reverse Alphabetical Order

 • [‘Waringstown’, ‘BT66’]
 • [‘Tynan’, ‘BT60’]
 • [‘Tullygally’, ‘BT65’]
 • [‘Tandragee’, ‘BT62’]
 • [‘Scotch Street’, ‘BT62’]
 • [‘Scarva’, ‘BT63’]
 • [‘Richhill’, ‘BT61’]
 • [‘Portadown’, ‘BT63 BT62’]
 • [‘Newtownhamilton’, ‘BT35’]
 • [‘Moira’, ‘BT67’]
 • [‘Middletown’, ‘BT60’]
 • [‘Markethill’, ‘BT60’]
 • [‘Mandeville’, ‘BT64’]
 • [‘Magheralin’, ‘BT67’]
 • [‘Lurgan’, ‘BT66’]
 • [‘Loughgall’, ‘BT61’]
 • [‘Legaghory’, ‘BT65’]
 • [‘Laurencetown’, ‘BT63’]
 • [‘Knockmenagh’, ‘BT64’]
 • [‘Kingsmills’, ‘BT60’]
 • [‘Kilmore’, ‘BT61’]
 • [‘Killylea’, ‘BT60’]
 • [‘Keady’, ‘BT60’]
 • [‘Jerrettspass’, ‘BT35’]
 • [‘Hamiltonsbawn’, ‘BT61’]
 • [“Gawley’s Gate”, ‘BT67’]
 • [‘Drumgor’, ‘BT65’]
 • [‘Donaghcloney’, ‘BT66’]
 • [‘Dollingstown’, ‘BT66’]
 • [‘Derrytrasna’, ‘BT66’]
 • [‘Derryadd’, ‘BT66’]
 • [‘Darkley’, ‘BT60’]
 • [‘Crossmaglen’, ‘BT35’]
 • [‘Collone’, ‘BT61’]
 • [‘Clare’, ‘BT62’]
 • [‘Camlough’, ‘BT35’]
 • [‘Brownlow’, ‘BT65’]
 • [‘Bessbrook’, ‘BT35’]
 • [‘Belleek’, ‘BT35’]
 • [‘Belcoo’, ‘BT60’]
 • [‘Armagh’, ‘BT60’]
 • [‘Aghalee’, ‘BT67’]
 • [‘Aghagallon’, ‘BT67’]

Ordered List of Cities in County Armagh in Reverse Alphabetical Order

 1. [‘Waringstown’, ‘BT66’]
 2. [‘Tynan’, ‘BT60’]
 3. [‘Tullygally’, ‘BT65’]
 4. [‘Tandragee’, ‘BT62’]
 5. [‘Scotch Street’, ‘BT62’]
 6. [‘Scarva’, ‘BT63’]
 7. [‘Richhill’, ‘BT61’]
 8. [‘Portadown’, ‘BT63 BT62’]
 9. [‘Newtownhamilton’, ‘BT35’]
 10. [‘Moira’, ‘BT67’]
 11. [‘Middletown’, ‘BT60’]
 12. [‘Markethill’, ‘BT60’]
 13. [‘Mandeville’, ‘BT64’]
 14. [‘Magheralin’, ‘BT67’]
 15. [‘Lurgan’, ‘BT66’]
 16. [‘Loughgall’, ‘BT61’]
 17. [‘Legaghory’, ‘BT65’]
 18. [‘Laurencetown’, ‘BT63’]
 19. [‘Knockmenagh’, ‘BT64’]
 20. [‘Kingsmills’, ‘BT60’]
 21. [‘Kilmore’, ‘BT61’]
 22. [‘Killylea’, ‘BT60’]
 23. [‘Keady’, ‘BT60’]
 24. [‘Jerrettspass’, ‘BT35’]
 25. [‘Hamiltonsbawn’, ‘BT61’]
 26. [“Gawley’s Gate”, ‘BT67’]
 27. [‘Drumgor’, ‘BT65’]
 28. [‘Donaghcloney’, ‘BT66’]
 29. [‘Dollingstown’, ‘BT66’]
 30. [‘Derrytrasna’, ‘BT66’]
 31. [‘Derryadd’, ‘BT66’]
 32. [‘Darkley’, ‘BT60’]
 33. [‘Crossmaglen’, ‘BT35’]
 34. [‘Collone’, ‘BT61’]
 35. [‘Clare’, ‘BT62’]
 36. [‘Camlough’, ‘BT35’]
 37. [‘Brownlow’, ‘BT65’]
 38. [‘Bessbrook’, ‘BT35’]
 39. [‘Belleek’, ‘BT35’]
 40. [‘Belcoo’, ‘BT60’]
 41. [‘Armagh’, ‘BT60’]
 42. [‘Aghalee’, ‘BT67’]
 43. [‘Aghagallon’, ‘BT67’] ​