County Down Zip Codes

The state of County Down has a total of 61 postal codes.

List of Cities in County Down with Zip Codes

# City Postal Code
1 Annaclone BT32
2 Annahilt BT25
3 Annalong BT34
4 Ardglass BT30
5 Ardkeen BT22
6 Ballinaskeagh BT32
7 Ballyhalbert BT22
8 Ballyhornan BT30
9 Ballykinler BT30
10 Ballymartin BT34
11 Ballyroney BT32
12 Ballywalter BT22
13 Ballyward BT31
14 Bryansford BT33
15 Cabra BT34
16 Carrowdore BT22
17 Castleward BT30
18 Clough BT30
19 Cloughey BT22
20 Corbet BT32
21 Craigavad BT18
22 Crawfordsburn BT19
23 Crossgar BT30
24 Culcavy BT25
25 Dromara BT25
26 Dromore BT25
27 Drumaness BT24
28 Dundrum BT33
29 Finnis BT25
30 Greyabbey BT22
31 Groomsport BT19
32 Helens Bay BT19
33 Hillhall BT27
34 Hilltown BT34
35 Holywood BT18
36 Katesbridge BT32
37 Kilclief BT30
38 Kilcoo BT34
39 Kilkeel BT34
40 Killard BT30
41 Killough BT30
42 Killyleagh BT30
43 Kircubbin BT22
44 Lenaderg BT32
45 Loughbrickland BT32
46 Loughinisland BT30
47 Mayobridge BT34
48 Millisle BT22
49 Portaferry BT22
50 Portavogie BT22
51 Poyntzpass BT34
52 Rathfriland BT34
53 Rostrevor BT34
54 Saintfield BT24
55 Seaforde BT30
56 Seapatrick BT32
57 Stormont BT4
58 Strangford BT30
59 Toye BT30
60 Waringsford BT25
61 Warrenpoint BT34

Unordered List of Cities in County Down in Alphabetical Order

 • [‘Annaclone’, ‘BT32’]
 • [‘Annahilt’, ‘BT25’]
 • [‘Annalong’, ‘BT34’]
 • [‘Ardglass’, ‘BT30’]
 • [‘Ardkeen’, ‘BT22’]
 • [‘Ballinaskeagh’, ‘BT32’]
 • [‘Ballyhalbert’, ‘BT22’]
 • [‘Ballyhornan’, ‘BT30’]
 • [‘Ballykinler’, ‘BT30’]
 • [‘Ballymartin’, ‘BT34’]
 • [‘Ballyroney’, ‘BT32’]
 • [‘Ballywalter’, ‘BT22’]
 • [‘Ballyward’, ‘BT31’]
 • [‘Bryansford’, ‘BT33’]
 • [‘Cabra’, ‘BT34’]
 • [‘Carrowdore’, ‘BT22’]
 • [‘Castleward’, ‘BT30’]
 • [‘Clough’, ‘BT30’]
 • [‘Cloughey’, ‘BT22’]
 • [‘Corbet’, ‘BT32’]
 • [‘Craigavad’, ‘BT18’]
 • [‘Crawfordsburn’, ‘BT19’]
 • [‘Crossgar’, ‘BT30’]
 • [‘Culcavy’, ‘BT25’]
 • [‘Dromara’, ‘BT25’]
 • [‘Dromore’, ‘BT25’]
 • [‘Drumaness’, ‘BT24’]
 • [‘Dundrum’, ‘BT33’]
 • [‘Finnis’, ‘BT25’]
 • [‘Greyabbey’, ‘BT22’]
 • [‘Groomsport’, ‘BT19’]
 • [‘Helens Bay’, ‘BT19’]
 • [‘Hillhall’, ‘BT27’]
 • [‘Hilltown’, ‘BT34’]
 • [‘Holywood’, ‘BT18’]
 • [‘Katesbridge’, ‘BT32’]
 • [‘Kilclief’, ‘BT30’]
 • [‘Kilcoo’, ‘BT34’]
 • [‘Kilkeel’, ‘BT34’]
 • [‘Killard’, ‘BT30’]
 • [‘Killough’, ‘BT30’]
 • [‘Killyleagh’, ‘BT30’]
 • [‘Kircubbin’, ‘BT22’]
 • [‘Lenaderg’, ‘BT32’]
 • [‘Loughbrickland’, ‘BT32’]
 • [‘Loughinisland’, ‘BT30’]
 • [‘Mayobridge’, ‘BT34’]
 • [‘Millisle’, ‘BT22’]
 • [‘Portaferry’, ‘BT22’]
 • [‘Portavogie’, ‘BT22’]
 • [‘Poyntzpass’, ‘BT34’]
 • [‘Rathfriland’, ‘BT34’]
 • [‘Rostrevor’, ‘BT34’]
 • [‘Saintfield’, ‘BT24’]
 • [‘Seaforde’, ‘BT30’]
 • [‘Seapatrick’, ‘BT32’]
 • [‘Stormont’, ‘BT4’]
 • [‘Strangford’, ‘BT30’]
 • [‘Toye’, ‘BT30’]
 • [‘Waringsford’, ‘BT25’]
 • [‘Warrenpoint’, ‘BT34’]

Ordered List of Cities in County Down in Alphabetical Order

 1. [‘Annaclone’, ‘BT32’]
 2. [‘Annahilt’, ‘BT25’]
 3. [‘Annalong’, ‘BT34’]
 4. [‘Ardglass’, ‘BT30’]
 5. [‘Ardkeen’, ‘BT22’]
 6. [‘Ballinaskeagh’, ‘BT32’]
 7. [‘Ballyhalbert’, ‘BT22’]
 8. [‘Ballyhornan’, ‘BT30’]
 9. [‘Ballykinler’, ‘BT30’]
 10. [‘Ballymartin’, ‘BT34’]
 11. [‘Ballyroney’, ‘BT32’]
 12. [‘Ballywalter’, ‘BT22’]
 13. [‘Ballyward’, ‘BT31’]
 14. [‘Bryansford’, ‘BT33’]
 15. [‘Cabra’, ‘BT34’]
 16. [‘Carrowdore’, ‘BT22’]
 17. [‘Castleward’, ‘BT30’]
 18. [‘Clough’, ‘BT30’]
 19. [‘Cloughey’, ‘BT22’]
 20. [‘Corbet’, ‘BT32’]
 21. [‘Craigavad’, ‘BT18’]
 22. [‘Crawfordsburn’, ‘BT19’]
 23. [‘Crossgar’, ‘BT30’]
 24. [‘Culcavy’, ‘BT25’]
 25. [‘Dromara’, ‘BT25’]
 26. [‘Dromore’, ‘BT25’]
 27. [‘Drumaness’, ‘BT24’]
 28. [‘Dundrum’, ‘BT33’]
 29. [‘Finnis’, ‘BT25’]
 30. [‘Greyabbey’, ‘BT22’]
 31. [‘Groomsport’, ‘BT19’]
 32. [‘Helens Bay’, ‘BT19’]
 33. [‘Hillhall’, ‘BT27’]
 34. [‘Hilltown’, ‘BT34’]
 35. [‘Holywood’, ‘BT18’]
 36. [‘Katesbridge’, ‘BT32’]
 37. [‘Kilclief’, ‘BT30’]
 38. [‘Kilcoo’, ‘BT34’]
 39. [‘Kilkeel’, ‘BT34’]
 40. [‘Killard’, ‘BT30’]
 41. [‘Killough’, ‘BT30’]
 42. [‘Killyleagh’, ‘BT30’]
 43. [‘Kircubbin’, ‘BT22’]
 44. [‘Lenaderg’, ‘BT32’]
 45. [‘Loughbrickland’, ‘BT32’]
 46. [‘Loughinisland’, ‘BT30’]
 47. [‘Mayobridge’, ‘BT34’]
 48. [‘Millisle’, ‘BT22’]
 49. [‘Portaferry’, ‘BT22’]
 50. [‘Portavogie’, ‘BT22’]
 51. [‘Poyntzpass’, ‘BT34’]
 52. [‘Rathfriland’, ‘BT34’]
 53. [‘Rostrevor’, ‘BT34’]
 54. [‘Saintfield’, ‘BT24’]
 55. [‘Seaforde’, ‘BT30’]
 56. [‘Seapatrick’, ‘BT32’]
 57. [‘Stormont’, ‘BT4’]
 58. [‘Strangford’, ‘BT30’]
 59. [‘Toye’, ‘BT30’]
 60. [‘Waringsford’, ‘BT25’]
 61. [‘Warrenpoint’, ‘BT34’]

List of Cities in County Down in Alphabetical Order with JSON Format

[ [ “Annaclone”, “BT32” ], [ “Annahilt”, “BT25” ], [ “Annalong”, “BT34” ], [ “Ardglass”, “BT30” ], [ “Ardkeen”, “BT22” ], [ “Ballinaskeagh”, “BT32” ], [ “Ballyhalbert”, “BT22” ], [ “Ballyhornan”, “BT30” ], [ “Ballykinler”, “BT30” ], [ “Ballymartin”, “BT34” ], [ “Ballyroney”, “BT32” ], [ “Ballywalter”, “BT22” ], [ “Ballyward”, “BT31” ], [ “Bryansford”, “BT33” ], [ “Cabra”, “BT34” ], [ “Carrowdore”, “BT22” ], [ “Castleward”, “BT30” ], [ “Clough”, “BT30” ], [ “Cloughey”, “BT22” ], [ “Corbet”, “BT32” ], [ “Craigavad”, “BT18” ], [ “Crawfordsburn”, “BT19” ], [ “Crossgar”, “BT30” ], [ “Culcavy”, “BT25” ], [ “Dromara”, “BT25” ], [ “Dromore”, “BT25” ], [ “Drumaness”, “BT24” ], [ “Dundrum”, “BT33” ], [ “Finnis”, “BT25” ], [ “Greyabbey”, “BT22” ], [ “Groomsport”, “BT19” ], [ “Helens Bay”, “BT19” ], [ “Hillhall”, “BT27” ], [ “Hilltown”, “BT34” ], [ “Holywood”, “BT18” ], [ “Katesbridge”, “BT32” ], [ “Kilclief”, “BT30” ], [ “Kilcoo”, “BT34” ], [ “Kilkeel”, “BT34” ], [ “Killard”, “BT30” ], [ “Killough”, “BT30” ], [ “Killyleagh”, “BT30” ], [ “Kircubbin”, “BT22” ], [ “Lenaderg”, “BT32” ], [ “Loughbrickland”, “BT32” ], [ “Loughinisland”, “BT30” ], [ “Mayobridge”, “BT34” ], [ “Millisle”, “BT22” ], [ “Portaferry”, “BT22” ], [ “Portavogie”, “BT22” ], [ “Poyntzpass”, “BT34” ], [ “Rathfriland”, “BT34” ], [ “Rostrevor”, “BT34” ], [ “Saintfield”, “BT24” ], [ “Seaforde”, “BT30” ], [ “Seapatrick”, “BT32” ], [ “Stormont”, “BT4” ], [ “Strangford”, “BT30” ], [ “Toye”, “BT30” ], [ “Waringsford”, “BT25” ], [ “Warrenpoint”, “BT34” ] ]

Unordered List of Cities in County Down in Reverse Alphabetical Order

 • [‘Warrenpoint’, ‘BT34’]
 • [‘Waringsford’, ‘BT25’]
 • [‘Toye’, ‘BT30’]
 • [‘Strangford’, ‘BT30’]
 • [‘Stormont’, ‘BT4’]
 • [‘Seapatrick’, ‘BT32’]
 • [‘Seaforde’, ‘BT30’]
 • [‘Saintfield’, ‘BT24’]
 • [‘Rostrevor’, ‘BT34’]
 • [‘Rathfriland’, ‘BT34’]
 • [‘Poyntzpass’, ‘BT34’]
 • [‘Portavogie’, ‘BT22’]
 • [‘Portaferry’, ‘BT22’]
 • [‘Millisle’, ‘BT22’]
 • [‘Mayobridge’, ‘BT34’]
 • [‘Loughinisland’, ‘BT30’]
 • [‘Loughbrickland’, ‘BT32’]
 • [‘Lenaderg’, ‘BT32’]
 • [‘Kircubbin’, ‘BT22’]
 • [‘Killyleagh’, ‘BT30’]
 • [‘Killough’, ‘BT30’]
 • [‘Killard’, ‘BT30’]
 • [‘Kilkeel’, ‘BT34’]
 • [‘Kilcoo’, ‘BT34’]
 • [‘Kilclief’, ‘BT30’]
 • [‘Katesbridge’, ‘BT32’]
 • [‘Holywood’, ‘BT18’]
 • [‘Hilltown’, ‘BT34’]
 • [‘Hillhall’, ‘BT27’]
 • [‘Helens Bay’, ‘BT19’]
 • [‘Groomsport’, ‘BT19’]
 • [‘Greyabbey’, ‘BT22’]
 • [‘Finnis’, ‘BT25’]
 • [‘Dundrum’, ‘BT33’]
 • [‘Drumaness’, ‘BT24’]
 • [‘Dromore’, ‘BT25’]
 • [‘Dromara’, ‘BT25’]
 • [‘Culcavy’, ‘BT25’]
 • [‘Crossgar’, ‘BT30’]
 • [‘Crawfordsburn’, ‘BT19’]
 • [‘Craigavad’, ‘BT18’]
 • [‘Corbet’, ‘BT32’]
 • [‘Cloughey’, ‘BT22’]
 • [‘Clough’, ‘BT30’]
 • [‘Castleward’, ‘BT30’]
 • [‘Carrowdore’, ‘BT22’]
 • [‘Cabra’, ‘BT34’]
 • [‘Bryansford’, ‘BT33’]
 • [‘Ballyward’, ‘BT31’]
 • [‘Ballywalter’, ‘BT22’]
 • [‘Ballyroney’, ‘BT32’]
 • [‘Ballymartin’, ‘BT34’]
 • [‘Ballykinler’, ‘BT30’]
 • [‘Ballyhornan’, ‘BT30’]
 • [‘Ballyhalbert’, ‘BT22’]
 • [‘Ballinaskeagh’, ‘BT32’]
 • [‘Ardkeen’, ‘BT22’]
 • [‘Ardglass’, ‘BT30’]
 • [‘Annalong’, ‘BT34’]
 • [‘Annahilt’, ‘BT25’]
 • [‘Annaclone’, ‘BT32’]

Ordered List of Cities in County Down in Reverse Alphabetical Order

 1. [‘Warrenpoint’, ‘BT34’]
 2. [‘Waringsford’, ‘BT25’]
 3. [‘Toye’, ‘BT30’]
 4. [‘Strangford’, ‘BT30’]
 5. [‘Stormont’, ‘BT4’]
 6. [‘Seapatrick’, ‘BT32’]
 7. [‘Seaforde’, ‘BT30’]
 8. [‘Saintfield’, ‘BT24’]
 9. [‘Rostrevor’, ‘BT34’]
 10. [‘Rathfriland’, ‘BT34’]
 11. [‘Poyntzpass’, ‘BT34’]
 12. [‘Portavogie’, ‘BT22’]
 13. [‘Portaferry’, ‘BT22’]
 14. [‘Millisle’, ‘BT22’]
 15. [‘Mayobridge’, ‘BT34’]
 16. [‘Loughinisland’, ‘BT30’]
 17. [‘Loughbrickland’, ‘BT32’]
 18. [‘Lenaderg’, ‘BT32’]
 19. [‘Kircubbin’, ‘BT22’]
 20. [‘Killyleagh’, ‘BT30’]
 21. [‘Killough’, ‘BT30’]
 22. [‘Killard’, ‘BT30’]
 23. [‘Kilkeel’, ‘BT34’]
 24. [‘Kilcoo’, ‘BT34’]
 25. [‘Kilclief’, ‘BT30’]
 26. [‘Katesbridge’, ‘BT32’]
 27. [‘Holywood’, ‘BT18’]
 28. [‘Hilltown’, ‘BT34’]
 29. [‘Hillhall’, ‘BT27’]
 30. [‘Helens Bay’, ‘BT19’]
 31. [‘Groomsport’, ‘BT19’]
 32. [‘Greyabbey’, ‘BT22’]
 33. [‘Finnis’, ‘BT25’]
 34. [‘Dundrum’, ‘BT33’]
 35. [‘Drumaness’, ‘BT24’]
 36. [‘Dromore’, ‘BT25’]
 37. [‘Dromara’, ‘BT25’]
 38. [‘Culcavy’, ‘BT25’]
 39. [‘Crossgar’, ‘BT30’]
 40. [‘Crawfordsburn’, ‘BT19’]
 41. [‘Craigavad’, ‘BT18’]
 42. [‘Corbet’, ‘BT32’]
 43. [‘Cloughey’, ‘BT22’]
 44. [‘Clough’, ‘BT30’]
 45. [‘Castleward’, ‘BT30’]
 46. [‘Carrowdore’, ‘BT22’]
 47. [‘Cabra’, ‘BT34’]
 48. [‘Bryansford’, ‘BT33’]
 49. [‘Ballyward’, ‘BT31’]
 50. [‘Ballywalter’, ‘BT22’]
 51. [‘Ballyroney’, ‘BT32’]
 52. [‘Ballymartin’, ‘BT34’]
 53. [‘Ballykinler’, ‘BT30’]
 54. [‘Ballyhornan’, ‘BT30’]
 55. [‘Ballyhalbert’, ‘BT22’]
 56. [‘Ballinaskeagh’, ‘BT32’]
 57. [‘Ardkeen’, ‘BT22’]
 58. [‘Ardglass’, ‘BT30’]
 59. [‘Annalong’, ‘BT34’]
 60. [‘Annahilt’, ‘BT25’]
 61. [‘Annaclone’, ‘BT32’]