County Londonderry Zip Codes

The state of County Londonderry has a total of 43 postal codes.

List of Cities in County Londonderry with Zip Codes

# City Postal Code
1 Aghadowey BT51
2 Articlave BT51
3 Ballinderry Lower BT28
4 Ballykelly BT49
5 Ballynagard BT48
6 Ballyronan BT45
7 Ballyvelton BT52
8 Bellaghy BT45
9 Bellany BT51
10 Blackhill BT51
11 Castledawson BT45
12 Castlerock BT51
13 Castleroe BT51
14 Cityside BT48
15 Claudy BT47
16 Cloyfin BT52
17 Coshquin BT48
18 Culmore BT48
19 Derry BT47
20 Desertmartin BT45
21 Draperstown BT45
22 Dungiven BT47
23 Eglinton BT47
24 Fallaghloon BT45
25 Fallalea BT45
26 Feeny BT47
27 Garvagh BT51
28 Kilrea BT51
29 Knockloughrim BT45
30 Lavey BT45
31 Lisnamuck BT46
32 Londonderry BT47
33 Macosquin BT51
34 Moneymore BT45
35 New Buildings BT47
36 Park BT47
37 Ringsend BT51
38 Rosemount BT48
39 Swatragh BT46
40 The Collon BT48
41 Tobermore BT45
42 Upperlands BT46
43 Waterside BT47

Unordered List of Cities in County Londonderry in Alphabetical Order

 • [‘Aghadowey’, ‘BT51’]
 • [‘Articlave’, ‘BT51’]
 • [‘Ballinderry Lower’, ‘BT28’]
 • [‘Ballykelly’, ‘BT49’]
 • [‘Ballynagard’, ‘BT48’]
 • [‘Ballyronan’, ‘BT45’]
 • [‘Ballyvelton’, ‘BT52’]
 • [‘Bellaghy’, ‘BT45’]
 • [‘Bellany’, ‘BT51’]
 • [‘Blackhill’, ‘BT51’]
 • [‘Castledawson’, ‘BT45’]
 • [‘Castlerock’, ‘BT51’]
 • [‘Castleroe’, ‘BT51’]
 • [‘Cityside’, ‘BT48’]
 • [‘Claudy’, ‘BT47’]
 • [‘Cloyfin’, ‘BT52’]
 • [‘Coshquin’, ‘BT48’]
 • [‘Culmore’, ‘BT48’]
 • [‘Derry’, ‘BT47’]
 • [‘Desertmartin’, ‘BT45’]
 • [‘Draperstown’, ‘BT45’]
 • [‘Dungiven’, ‘BT47’]
 • [‘Eglinton’, ‘BT47’]
 • [‘Fallaghloon’, ‘BT45’]
 • [‘Fallalea’, ‘BT45’]
 • [‘Feeny’, ‘BT47’]
 • [‘Garvagh’, ‘BT51’]
 • [‘Kilrea’, ‘BT51’]
 • [‘Knockloughrim’, ‘BT45’]
 • [‘Lavey’, ‘BT45’]
 • [‘Lisnamuck’, ‘BT46’]
 • [‘Londonderry’, ‘BT47’]
 • [‘Macosquin’, ‘BT51’]
 • [‘Moneymore’, ‘BT45’]
 • [‘New Buildings’, ‘BT47’]
 • [‘Park’, ‘BT47’]
 • [‘Ringsend’, ‘BT51’]
 • [‘Rosemount’, ‘BT48’]
 • [‘Swatragh’, ‘BT46’]
 • [‘The Collon’, ‘BT48’]
 • [‘Tobermore’, ‘BT45’]
 • [‘Upperlands’, ‘BT46’]
 • [‘Waterside’, ‘BT47’]

Ordered List of Cities in County Londonderry in Alphabetical Order

 1. [‘Aghadowey’, ‘BT51’]
 2. [‘Articlave’, ‘BT51’]
 3. [‘Ballinderry Lower’, ‘BT28’]
 4. [‘Ballykelly’, ‘BT49’]
 5. [‘Ballynagard’, ‘BT48’]
 6. [‘Ballyronan’, ‘BT45’]
 7. [‘Ballyvelton’, ‘BT52’]
 8. [‘Bellaghy’, ‘BT45’]
 9. [‘Bellany’, ‘BT51’]
 10. [‘Blackhill’, ‘BT51’]
 11. [‘Castledawson’, ‘BT45’]
 12. [‘Castlerock’, ‘BT51’]
 13. [‘Castleroe’, ‘BT51’]
 14. [‘Cityside’, ‘BT48’]
 15. [‘Claudy’, ‘BT47’]
 16. [‘Cloyfin’, ‘BT52’]
 17. [‘Coshquin’, ‘BT48’]
 18. [‘Culmore’, ‘BT48’]
 19. [‘Derry’, ‘BT47’]
 20. [‘Desertmartin’, ‘BT45’]
 21. [‘Draperstown’, ‘BT45’]
 22. [‘Dungiven’, ‘BT47’]
 23. [‘Eglinton’, ‘BT47’]
 24. [‘Fallaghloon’, ‘BT45’]
 25. [‘Fallalea’, ‘BT45’]
 26. [‘Feeny’, ‘BT47’]
 27. [‘Garvagh’, ‘BT51’]
 28. [‘Kilrea’, ‘BT51’]
 29. [‘Knockloughrim’, ‘BT45’]
 30. [‘Lavey’, ‘BT45’]
 31. [‘Lisnamuck’, ‘BT46’]
 32. [‘Londonderry’, ‘BT47’]
 33. [‘Macosquin’, ‘BT51’]
 34. [‘Moneymore’, ‘BT45’]
 35. [‘New Buildings’, ‘BT47’]
 36. [‘Park’, ‘BT47’]
 37. [‘Ringsend’, ‘BT51’]
 38. [‘Rosemount’, ‘BT48’]
 39. [‘Swatragh’, ‘BT46’]
 40. [‘The Collon’, ‘BT48’]
 41. [‘Tobermore’, ‘BT45’]
 42. [‘Upperlands’, ‘BT46’]
 43. [‘Waterside’, ‘BT47’]

List of Cities in County Londonderry in Alphabetical Order with JSON Format

[ [ “Aghadowey”, “BT51” ], [ “Articlave”, “BT51” ], [ “Ballinderry Lower”, “BT28” ], [ “Ballykelly”, “BT49” ], [ “Ballynagard”, “BT48” ], [ “Ballyronan”, “BT45” ], [ “Ballyvelton”, “BT52” ], [ “Bellaghy”, “BT45” ], [ “Bellany”, “BT51” ], [ “Blackhill”, “BT51” ], [ “Castledawson”, “BT45” ], [ “Castlerock”, “BT51” ], [ “Castleroe”, “BT51” ], [ “Cityside”, “BT48” ], [ “Claudy”, “BT47” ], [ “Cloyfin”, “BT52” ], [ “Coshquin”, “BT48” ], [ “Culmore”, “BT48” ], [ “Derry”, “BT47” ], [ “Desertmartin”, “BT45” ], [ “Draperstown”, “BT45” ], [ “Dungiven”, “BT47” ], [ “Eglinton”, “BT47” ], [ “Fallaghloon”, “BT45” ], [ “Fallalea”, “BT45” ], [ “Feeny”, “BT47” ], [ “Garvagh”, “BT51” ], [ “Kilrea”, “BT51” ], [ “Knockloughrim”, “BT45” ], [ “Lavey”, “BT45” ], [ “Lisnamuck”, “BT46” ], [ “Londonderry”, “BT47” ], [ “Macosquin”, “BT51” ], [ “Moneymore”, “BT45” ], [ “New Buildings”, “BT47” ], [ “Park”, “BT47” ], [ “Ringsend”, “BT51” ], [ “Rosemount”, “BT48” ], [ “Swatragh”, “BT46” ], [ “The Collon”, “BT48” ], [ “Tobermore”, “BT45” ], [ “Upperlands”, “BT46” ], [ “Waterside”, “BT47” ] ]

Unordered List of Cities in County Londonderry in Reverse Alphabetical Order

 • [‘Waterside’, ‘BT47’]
 • [‘Upperlands’, ‘BT46’]
 • [‘Tobermore’, ‘BT45’]
 • [‘The Collon’, ‘BT48’]
 • [‘Swatragh’, ‘BT46’]
 • [‘Rosemount’, ‘BT48’]
 • [‘Ringsend’, ‘BT51’]
 • [‘Park’, ‘BT47’]
 • [‘New Buildings’, ‘BT47’]
 • [‘Moneymore’, ‘BT45’]
 • [‘Macosquin’, ‘BT51’]
 • [‘Londonderry’, ‘BT47’]
 • [‘Lisnamuck’, ‘BT46’]
 • [‘Lavey’, ‘BT45’]
 • [‘Knockloughrim’, ‘BT45’]
 • [‘Kilrea’, ‘BT51’]
 • [‘Garvagh’, ‘BT51’]
 • [‘Feeny’, ‘BT47’]
 • [‘Fallalea’, ‘BT45’]
 • [‘Fallaghloon’, ‘BT45’]
 • [‘Eglinton’, ‘BT47’]
 • [‘Dungiven’, ‘BT47’]
 • [‘Draperstown’, ‘BT45’]
 • [‘Desertmartin’, ‘BT45’]
 • [‘Derry’, ‘BT47’]
 • [‘Culmore’, ‘BT48’]
 • [‘Coshquin’, ‘BT48’]
 • [‘Cloyfin’, ‘BT52’]
 • [‘Claudy’, ‘BT47’]
 • [‘Cityside’, ‘BT48’]
 • [‘Castleroe’, ‘BT51’]
 • [‘Castlerock’, ‘BT51’]
 • [‘Castledawson’, ‘BT45’]
 • [‘Blackhill’, ‘BT51’]
 • [‘Bellany’, ‘BT51’]
 • [‘Bellaghy’, ‘BT45’]
 • [‘Ballyvelton’, ‘BT52’]
 • [‘Ballyronan’, ‘BT45’]
 • [‘Ballynagard’, ‘BT48’]
 • [‘Ballykelly’, ‘BT49’]
 • [‘Ballinderry Lower’, ‘BT28’]
 • [‘Articlave’, ‘BT51’]
 • [‘Aghadowey’, ‘BT51’]

Ordered List of Cities in County Londonderry in Reverse Alphabetical Order

 1. [‘Waterside’, ‘BT47’]
 2. [‘Upperlands’, ‘BT46’]
 3. [‘Tobermore’, ‘BT45’]
 4. [‘The Collon’, ‘BT48’]
 5. [‘Swatragh’, ‘BT46’]
 6. [‘Rosemount’, ‘BT48’]
 7. [‘Ringsend’, ‘BT51’]
 8. [‘Park’, ‘BT47’]
 9. [‘New Buildings’, ‘BT47’]
 10. [‘Moneymore’, ‘BT45’]
 11. [‘Macosquin’, ‘BT51’]
 12. [‘Londonderry’, ‘BT47’]
 13. [‘Lisnamuck’, ‘BT46’]
 14. [‘Lavey’, ‘BT45’]
 15. [‘Knockloughrim’, ‘BT45’]
 16. [‘Kilrea’, ‘BT51’]
 17. [‘Garvagh’, ‘BT51’]
 18. [‘Feeny’, ‘BT47’]
 19. [‘Fallalea’, ‘BT45’]
 20. [‘Fallaghloon’, ‘BT45’]
 21. [‘Eglinton’, ‘BT47’]
 22. [‘Dungiven’, ‘BT47’]
 23. [‘Draperstown’, ‘BT45’]
 24. [‘Desertmartin’, ‘BT45’]
 25. [‘Derry’, ‘BT47’]
 26. [‘Culmore’, ‘BT48’]
 27. [‘Coshquin’, ‘BT48’]
 28. [‘Cloyfin’, ‘BT52’]
 29. [‘Claudy’, ‘BT47’]
 30. [‘Cityside’, ‘BT48’]
 31. [‘Castleroe’, ‘BT51’]
 32. [‘Castlerock’, ‘BT51’]
 33. [‘Castledawson’, ‘BT45’]
 34. [‘Blackhill’, ‘BT51’]
 35. [‘Bellany’, ‘BT51’]
 36. [‘Bellaghy’, ‘BT45’]
 37. [‘Ballyvelton’, ‘BT52’]
 38. [‘Ballyronan’, ‘BT45’]
 39. [‘Ballynagard’, ‘BT48’]
 40. [‘Ballykelly’, ‘BT49’]
 41. [‘Ballinderry Lower’, ‘BT28’]
 42. [‘Articlave’, ‘BT51’]
 43. [‘Aghadowey’, ‘BT51’]