Neath Port Talbot Zip Codes

The state of Neath Port Talbot has a total of 54 postal codes.

List of Cities in Neath Port Talbot with Zip Codes

# City Postal Code
1 Aber-Pergwm SA11
2 Aberavon SA12
3 Aberdulais SA10
4 Abergwynfi SA13
5 Alltwen SA8
6 Baglan SA12
7 Blaengwrach SA11
8 Blaengwynfi SA13
9 Briton Ferry SA11
10 Bryn SA13
11 Bryn-Coch SA10
12 Cadoxton SA10
13 Cilfrew SA10
14 Cilybebyll SA8
15 Croeserw SA13
16 Crynant SA10
17 Cwmafan SA12
18 Cwmgors SA18
19 Cwmgwrach SA11
20 Cwmllynfell SA9
21 Cymmer SA13
22 Duffryn SA13
23 Dyffryn Cellwen SA10
24 Glyn-Neath SA11
25 Glyncorrwg SA13
26 Godre’r-Graig SA9
27 Gwaun-Cae-Gurwen SA18
28 Gwaun-Leision SA18
29 Llangiwg SA8
30 Lower Brynamman SA18
31 Margam SA13
32 Melincourt SA11
33 Melincryddan SA11
34 Morfa Glas SA11
35 Neath SA11
36 Onllwyn SA10
37 Pentreclwydau SA11
38 Pont Walby SA11
39 Pont-Rhyd-Y-Fen SA12
40 Pontardawe SA8
41 Port Talbot SA12
42 Pwll-Y-Glaw SA12
43 Resolven SA11
44 Rhos SA8
45 Rhyd-Y-Fro SA8
46 Rhydding SA10
47 Seven Sisters SA10
48 Skewen SA10
49 Taibach SA13
50 Tonna SA11
51 Trebanos SA8
52 Ynysmeudwy SA8
53 Ystalyfera SA9
54 Ystradowen SA9

Unordered List of Cities in Neath Port Talbot in Alphabetical Order

 • [‘Aber-Pergwm’, ‘SA11’]
 • [‘Aberavon’, ‘SA12’]
 • [‘Aberdulais’, ‘SA10’]
 • [‘Abergwynfi’, ‘SA13’]
 • [‘Alltwen’, ‘SA8’]
 • [‘Baglan’, ‘SA12’]
 • [‘Blaengwrach’, ‘SA11’]
 • [‘Blaengwynfi’, ‘SA13’]
 • [‘Briton Ferry’, ‘SA11’]
 • [‘Bryn’, ‘SA13’]
 • [‘Bryn-Coch’, ‘SA10’]
 • [‘Cadoxton’, ‘SA10’]
 • [‘Cilfrew’, ‘SA10’]
 • [‘Cilybebyll’, ‘SA8’]
 • [‘Croeserw’, ‘SA13’]
 • [‘Crynant’, ‘SA10’]
 • [‘Cwmafan’, ‘SA12’]
 • [‘Cwmgors’, ‘SA18’]
 • [‘Cwmgwrach’, ‘SA11’]
 • [‘Cwmllynfell’, ‘SA9’]
 • [‘Cymmer’, ‘SA13’]
 • [‘Duffryn’, ‘SA13’]
 • [‘Dyffryn Cellwen’, ‘SA10’]
 • [‘Glyn-Neath’, ‘SA11’]
 • [‘Glyncorrwg’, ‘SA13’]
 • [“Godre’r-Graig”, ‘SA9’]
 • [‘Gwaun-Cae-Gurwen’, ‘SA18’]
 • [‘Gwaun-Leision’, ‘SA18’]
 • [‘Llangiwg’, ‘SA8’]
 • [‘Lower Brynamman’, ‘SA18’]
 • [‘Margam’, ‘SA13’]
 • [‘Melincourt’, ‘SA11’]
 • [‘Melincryddan’, ‘SA11’]
 • [‘Morfa Glas’, ‘SA11’]
 • [‘Neath’, ‘SA11’]
 • [‘Onllwyn’, ‘SA10’]
 • [‘Pentreclwydau’, ‘SA11’]
 • [‘Pont Walby’, ‘SA11’]
 • [‘Pont-Rhyd-Y-Fen’, ‘SA12’]
 • [‘Pontardawe’, ‘SA8’]
 • [‘Port Talbot’, ‘SA12’]
 • [‘Pwll-Y-Glaw’, ‘SA12’]
 • [‘Resolven’, ‘SA11’]
 • [‘Rhos’, ‘SA8’]
 • [‘Rhyd-Y-Fro’, ‘SA8’]
 • [‘Rhydding’, ‘SA10’]
 • [‘Seven Sisters’, ‘SA10’]
 • [‘Skewen’, ‘SA10’]
 • [‘Taibach’, ‘SA13’]
 • [‘Tonna’, ‘SA11’]
 • [‘Trebanos’, ‘SA8’]
 • [‘Ynysmeudwy’, ‘SA8’]
 • [‘Ystalyfera’, ‘SA9’]
 • [‘Ystradowen’, ‘SA9’]

Ordered List of Cities in Neath Port Talbot in Alphabetical Order

 1. [‘Aber-Pergwm’, ‘SA11’]
 2. [‘Aberavon’, ‘SA12’]
 3. [‘Aberdulais’, ‘SA10’]
 4. [‘Abergwynfi’, ‘SA13’]
 5. [‘Alltwen’, ‘SA8’]
 6. [‘Baglan’, ‘SA12’]
 7. [‘Blaengwrach’, ‘SA11’]
 8. [‘Blaengwynfi’, ‘SA13’]
 9. [‘Briton Ferry’, ‘SA11’]
 10. [‘Bryn’, ‘SA13’]
 11. [‘Bryn-Coch’, ‘SA10’]
 12. [‘Cadoxton’, ‘SA10’]
 13. [‘Cilfrew’, ‘SA10’]
 14. [‘Cilybebyll’, ‘SA8’]
 15. [‘Croeserw’, ‘SA13’]
 16. [‘Crynant’, ‘SA10’]
 17. [‘Cwmafan’, ‘SA12’]
 18. [‘Cwmgors’, ‘SA18’]
 19. [‘Cwmgwrach’, ‘SA11’]
 20. [‘Cwmllynfell’, ‘SA9’]
 21. [‘Cymmer’, ‘SA13’]
 22. [‘Duffryn’, ‘SA13’]
 23. [‘Dyffryn Cellwen’, ‘SA10’]
 24. [‘Glyn-Neath’, ‘SA11’]
 25. [‘Glyncorrwg’, ‘SA13’]
 26. [“Godre’r-Graig”, ‘SA9’]
 27. [‘Gwaun-Cae-Gurwen’, ‘SA18’]
 28. [‘Gwaun-Leision’, ‘SA18’]
 29. [‘Llangiwg’, ‘SA8’]
 30. [‘Lower Brynamman’, ‘SA18’]
 31. [‘Margam’, ‘SA13’]
 32. [‘Melincourt’, ‘SA11’]
 33. [‘Melincryddan’, ‘SA11’]
 34. [‘Morfa Glas’, ‘SA11’]
 35. [‘Neath’, ‘SA11’]
 36. [‘Onllwyn’, ‘SA10’]
 37. [‘Pentreclwydau’, ‘SA11’]
 38. [‘Pont Walby’, ‘SA11’]
 39. [‘Pont-Rhyd-Y-Fen’, ‘SA12’]
 40. [‘Pontardawe’, ‘SA8’]
 41. [‘Port Talbot’, ‘SA12’]
 42. [‘Pwll-Y-Glaw’, ‘SA12’]
 43. [‘Resolven’, ‘SA11’]
 44. [‘Rhos’, ‘SA8’]
 45. [‘Rhyd-Y-Fro’, ‘SA8’]
 46. [‘Rhydding’, ‘SA10’]
 47. [‘Seven Sisters’, ‘SA10’]
 48. [‘Skewen’, ‘SA10’]
 49. [‘Taibach’, ‘SA13’]
 50. [‘Tonna’, ‘SA11’]
 51. [‘Trebanos’, ‘SA8’]
 52. [‘Ynysmeudwy’, ‘SA8’]
 53. [‘Ystalyfera’, ‘SA9’]
 54. [‘Ystradowen’, ‘SA9’]

List of Cities in Neath Port Talbot in Alphabetical Order with JSON Format

[ [ “Aber-Pergwm”, “SA11” ], [ “Aberavon”, “SA12” ], [ “Aberdulais”, “SA10” ], [ “Abergwynfi”, “SA13” ], [ “Alltwen”, “SA8” ], [ “Baglan”, “SA12” ], [ “Blaengwrach”, “SA11” ], [ “Blaengwynfi”, “SA13” ], [ “Briton Ferry”, “SA11” ], [ “Bryn”, “SA13” ], [ “Bryn-Coch”, “SA10” ], [ “Cadoxton”, “SA10” ], [ “Cilfrew”, “SA10” ], [ “Cilybebyll”, “SA8” ], [ “Croeserw”, “SA13” ], [ “Crynant”, “SA10” ], [ “Cwmafan”, “SA12” ], [ “Cwmgors”, “SA18” ], [ “Cwmgwrach”, “SA11” ], [ “Cwmllynfell”, “SA9” ], [ “Cymmer”, “SA13” ], [ “Duffryn”, “SA13” ], [ “Dyffryn Cellwen”, “SA10” ], [ “Glyn-Neath”, “SA11” ], [ “Glyncorrwg”, “SA13” ], [ “Godre’r-Graig”, “SA9” ], [ “Gwaun-Cae-Gurwen”, “SA18” ], [ “Gwaun-Leision”, “SA18” ], [ “Llangiwg”, “SA8” ], [ “Lower Brynamman”, “SA18” ], [ “Margam”, “SA13” ], [ “Melincourt”, “SA11” ], [ “Melincryddan”, “SA11” ], [ “Morfa Glas”, “SA11” ], [ “Neath”, “SA11” ], [ “Onllwyn”, “SA10” ], [ “Pentreclwydau”, “SA11” ], [ “Pont Walby”, “SA11” ], [ “Pont-Rhyd-Y-Fen”, “SA12” ], [ “Pontardawe”, “SA8” ], [ “Port Talbot”, “SA12” ], [ “Pwll-Y-Glaw”, “SA12” ], [ “Resolven”, “SA11” ], [ “Rhos”, “SA8” ], [ “Rhyd-Y-Fro”, “SA8” ], [ “Rhydding”, “SA10” ], [ “Seven Sisters”, “SA10” ], [ “Skewen”, “SA10” ], [ “Taibach”, “SA13” ], [ “Tonna”, “SA11” ], [ “Trebanos”, “SA8” ], [ “Ynysmeudwy”, “SA8” ], [ “Ystalyfera”, “SA9” ], [ “Ystradowen”, “SA9” ] ]

Unordered List of Cities in Neath Port Talbot in Reverse Alphabetical Order

 • [‘Ystradowen’, ‘SA9’]
 • [‘Ystalyfera’, ‘SA9’]
 • [‘Ynysmeudwy’, ‘SA8’]
 • [‘Trebanos’, ‘SA8’]
 • [‘Tonna’, ‘SA11’]
 • [‘Taibach’, ‘SA13’]
 • [‘Skewen’, ‘SA10’]
 • [‘Seven Sisters’, ‘SA10’]
 • [‘Rhydding’, ‘SA10’]
 • [‘Rhyd-Y-Fro’, ‘SA8’]
 • [‘Rhos’, ‘SA8’]
 • [‘Resolven’, ‘SA11’]
 • [‘Pwll-Y-Glaw’, ‘SA12’]
 • [‘Port Talbot’, ‘SA12’]
 • [‘Pontardawe’, ‘SA8’]
 • [‘Pont-Rhyd-Y-Fen’, ‘SA12’]
 • [‘Pont Walby’, ‘SA11’]
 • [‘Pentreclwydau’, ‘SA11’]
 • [‘Onllwyn’, ‘SA10’]
 • [‘Neath’, ‘SA11’]
 • [‘Morfa Glas’, ‘SA11’]
 • [‘Melincryddan’, ‘SA11’]
 • [‘Melincourt’, ‘SA11’]
 • [‘Margam’, ‘SA13’]
 • [‘Lower Brynamman’, ‘SA18’]
 • [‘Llangiwg’, ‘SA8’]
 • [‘Gwaun-Leision’, ‘SA18’]
 • [‘Gwaun-Cae-Gurwen’, ‘SA18’]
 • [“Godre’r-Graig”, ‘SA9’]
 • [‘Glyncorrwg’, ‘SA13’]
 • [‘Glyn-Neath’, ‘SA11’]
 • [‘Dyffryn Cellwen’, ‘SA10’]
 • [‘Duffryn’, ‘SA13’]
 • [‘Cymmer’, ‘SA13’]
 • [‘Cwmllynfell’, ‘SA9’]
 • [‘Cwmgwrach’, ‘SA11’]
 • [‘Cwmgors’, ‘SA18’]
 • [‘Cwmafan’, ‘SA12’]
 • [‘Crynant’, ‘SA10’]
 • [‘Croeserw’, ‘SA13’]
 • [‘Cilybebyll’, ‘SA8’]
 • [‘Cilfrew’, ‘SA10’]
 • [‘Cadoxton’, ‘SA10’]
 • [‘Bryn-Coch’, ‘SA10’]
 • [‘Bryn’, ‘SA13’]
 • [‘Briton Ferry’, ‘SA11’]
 • [‘Blaengwynfi’, ‘SA13’]
 • [‘Blaengwrach’, ‘SA11’]
 • [‘Baglan’, ‘SA12’]
 • [‘Alltwen’, ‘SA8’]
 • [‘Abergwynfi’, ‘SA13’]
 • [‘Aberdulais’, ‘SA10’]
 • [‘Aberavon’, ‘SA12’]
 • [‘Aber-Pergwm’, ‘SA11’]

Ordered List of Cities in Neath Port Talbot in Reverse Alphabetical Order

 1. [‘Ystradowen’, ‘SA9’]
 2. [‘Ystalyfera’, ‘SA9’]
 3. [‘Ynysmeudwy’, ‘SA8’]
 4. [‘Trebanos’, ‘SA8’]
 5. [‘Tonna’, ‘SA11’]
 6. [‘Taibach’, ‘SA13’]
 7. [‘Skewen’, ‘SA10’]
 8. [‘Seven Sisters’, ‘SA10’]
 9. [‘Rhydding’, ‘SA10’]
 10. [‘Rhyd-Y-Fro’, ‘SA8’]
 11. [‘Rhos’, ‘SA8’]
 12. [‘Resolven’, ‘SA11’]
 13. [‘Pwll-Y-Glaw’, ‘SA12’]
 14. [‘Port Talbot’, ‘SA12’]
 15. [‘Pontardawe’, ‘SA8’]
 16. [‘Pont-Rhyd-Y-Fen’, ‘SA12’]
 17. [‘Pont Walby’, ‘SA11’]
 18. [‘Pentreclwydau’, ‘SA11’]
 19. [‘Onllwyn’, ‘SA10’]
 20. [‘Neath’, ‘SA11’]
 21. [‘Morfa Glas’, ‘SA11’]
 22. [‘Melincryddan’, ‘SA11’]
 23. [‘Melincourt’, ‘SA11’]
 24. [‘Margam’, ‘SA13’]
 25. [‘Lower Brynamman’, ‘SA18’]
 26. [‘Llangiwg’, ‘SA8’]
 27. [‘Gwaun-Leision’, ‘SA18’]
 28. [‘Gwaun-Cae-Gurwen’, ‘SA18’]
 29. [“Godre’r-Graig”, ‘SA9’]
 30. [‘Glyncorrwg’, ‘SA13’]
 31. [‘Glyn-Neath’, ‘SA11’]
 32. [‘Dyffryn Cellwen’, ‘SA10’]
 33. [‘Duffryn’, ‘SA13’]
 34. [‘Cymmer’, ‘SA13’]
 35. [‘Cwmllynfell’, ‘SA9’]
 36. [‘Cwmgwrach’, ‘SA11’]
 37. [‘Cwmgors’, ‘SA18’]
 38. [‘Cwmafan’, ‘SA12’]
 39. [‘Crynant’, ‘SA10’]
 40. [‘Croeserw’, ‘SA13’]
 41. [‘Cilybebyll’, ‘SA8’]
 42. [‘Cilfrew’, ‘SA10’]
 43. [‘Cadoxton’, ‘SA10’]
 44. [‘Bryn-Coch’, ‘SA10’]
 45. [‘Bryn’, ‘SA13’]
 46. [‘Briton Ferry’, ‘SA11’]
 47. [‘Blaengwynfi’, ‘SA13’]
 48. [‘Blaengwrach’, ‘SA11’]
 49. [‘Baglan’, ‘SA12’]
 50. [‘Alltwen’, ‘SA8’]
 51. [‘Abergwynfi’, ‘SA13’]
 52. [‘Aberdulais’, ‘SA10’]
 53. [‘Aberavon’, ‘SA12’]
 54. [‘Aber-Pergwm’, ‘SA11’]