Swansea Zip Codes

The state of Swansea has a total of 69 postal codes.

List of Cities in Swansea with Zip Codes

# City Postal Code
1 Birchgrove SA7
2 Bishopston SA3
3 Black Pill SA3
4 Bolgoed SA4
5 Bon-Y-Maen SA1
6 Cadle SA5
7 Cheriton SA3
8 Clydach SA6
9 Cockett SA5
10 Craigcefnparc SA6
11 Crofty SA4
12 Cwmbwrla SA1
13 Dunvant SA2
14 Fairyhill SA3
15 Felindre SA5
16 Fforest-Fach SA5
17 Garnswllt SA18
18 Glais SA7
19 Gorseinon SA4
20 Gowerton SA4
21 Grovesend SA4
22 Horton SA3
23 Ilston SA2
24 Killay SA2
25 Knelston SA3
26 Landimore SA3
27 Landore SA1
28 Llanddewi SA3
29 Llangennith SA3
30 Llangyfelach SA5
31 Llanmadoc SA3
32 Llanmorlais SA4
33 Llanrhidian SA3
34 Llansamlet SA7
35 Loughor SA4
36 Middleton SA3
37 Morriston SA6
38 Newton SA3
39 Nicholaston SA3
40 Oldwalls SA3
41 Overton SA3
42 Oxwich SA3
43 Oxwich Green SA3
44 Pant-Lasau SA6
45 Parkmill SA3
46 Pen-Clawdd SA4
47 Penllergaer SA4
48 Penmaen SA3
49 Pennard SA3
50 Penrice SA3
51 Pentre-Chwyth SA1
52 Pentre-Dwr SA7
53 Pentrebach SA4
54 Pontardulais SA4
55 Pontlliw SA4
56 Port Eynon SA3
57 Poundffald SA4
58 Reynoldston SA3
59 Rhossili SA3
60 Sketty SA2
61 Swansea SA1
62 The Mumbles SA3
63 Three Crosses SA4
64 Tirdeunaw SA5
65 Upper Killay SA2
66 Vardre SA6
67 Waunarlwydd SA5
68 West Cross SA3
69 Ynystawe SA6

Unordered List of Cities in Swanse in Alphabetical Order

 • [‘Birchgrove’, ‘SA7’]
 • [‘Bishopston’, ‘SA3’]
 • [‘Black Pill’, ‘SA3’]
 • [‘Bolgoed’, ‘SA4’]
 • [‘Bon-Y-Maen’, ‘SA1’]
 • [‘Cadle’, ‘SA5’]
 • [‘Cheriton’, ‘SA3’]
 • [‘Clydach’, ‘SA6’]
 • [‘Cockett’, ‘SA5’]
 • [‘Craigcefnparc’, ‘SA6’]
 • [‘Crofty’, ‘SA4’]
 • [‘Cwmbwrla’, ‘SA1’]
 • [‘Dunvant’, ‘SA2’]
 • [‘Fairyhill’, ‘SA3’]
 • [‘Felindre’, ‘SA5’]
 • [‘Fforest-Fach’, ‘SA5’]
 • [‘Garnswllt’, ‘SA18’]
 • [‘Glais’, ‘SA7’]
 • [‘Gorseinon’, ‘SA4’]
 • [‘Gowerton’, ‘SA4’]
 • [‘Grovesend’, ‘SA4’]
 • [‘Horton’, ‘SA3’]
 • [‘Ilston’, ‘SA2’]
 • [‘Killay’, ‘SA2’]
 • [‘Knelston’, ‘SA3’]
 • [‘Landimore’, ‘SA3’]
 • [‘Landore’, ‘SA1’]
 • [‘Llanddewi’, ‘SA3’]
 • [‘Llangennith’, ‘SA3’]
 • [‘Llangyfelach’, ‘SA5’]
 • [‘Llanmadoc’, ‘SA3’]
 • [‘Llanmorlais’, ‘SA4’]
 • [‘Llanrhidian’, ‘SA3’]
 • [‘Llansamlet’, ‘SA7’]
 • [‘Loughor’, ‘SA4’]
 • [‘Middleton’, ‘SA3’]
 • [‘Morriston’, ‘SA6’]
 • [‘Newton’, ‘SA3’]
 • [‘Nicholaston’, ‘SA3’]
 • [‘Oldwalls’, ‘SA3’]
 • [‘Overton’, ‘SA3’]
 • [‘Oxwich’, ‘SA3’]
 • [‘Oxwich Green’, ‘SA3’]
 • [‘Pant-Lasau’, ‘SA6’]
 • [‘Parkmill’, ‘SA3’]
 • [‘Pen-Clawdd’, ‘SA4’]
 • [‘Penllergaer’, ‘SA4’]
 • [‘Penmaen’, ‘SA3’]
 • [‘Pennard’, ‘SA3’]
 • [‘Penrice’, ‘SA3’]
 • [‘Pentre-Chwyth’, ‘SA1’]
 • [‘Pentre-Dwr’, ‘SA7’]
 • [‘Pentrebach’, ‘SA4’]
 • [‘Pontardulais’, ‘SA4’]
 • [‘Pontlliw’, ‘SA4’]
 • [‘Port Eynon’, ‘SA3’]
 • [‘Poundffald’, ‘SA4’]
 • [‘Reynoldston’, ‘SA3’]
 • [‘Rhossili’, ‘SA3’]
 • [‘Sketty’, ‘SA2’]
 • [‘Swansea’, ‘SA1’]
 • [‘The Mumbles’, ‘SA3’]
 • [‘Three Crosses’, ‘SA4’]
 • [‘Tirdeunaw’, ‘SA5’]
 • [‘Upper Killay’, ‘SA2’]
 • [‘Vardre’, ‘SA6’]
 • [‘Waunarlwydd’, ‘SA5’]
 • [‘West Cross’, ‘SA3’]
 • [‘Ynystawe’, ‘SA6’]

Ordered List of Cities in Swanse in Alphabetical Order

 1. [‘Birchgrove’, ‘SA7’]
 2. [‘Bishopston’, ‘SA3’]
 3. [‘Black Pill’, ‘SA3’]
 4. [‘Bolgoed’, ‘SA4’]
 5. [‘Bon-Y-Maen’, ‘SA1’]
 6. [‘Cadle’, ‘SA5’]
 7. [‘Cheriton’, ‘SA3’]
 8. [‘Clydach’, ‘SA6’]
 9. [‘Cockett’, ‘SA5’]
 10. [‘Craigcefnparc’, ‘SA6’]
 11. [‘Crofty’, ‘SA4’]
 12. [‘Cwmbwrla’, ‘SA1’]
 13. [‘Dunvant’, ‘SA2’]
 14. [‘Fairyhill’, ‘SA3’]
 15. [‘Felindre’, ‘SA5’]
 16. [‘Fforest-Fach’, ‘SA5’]
 17. [‘Garnswllt’, ‘SA18’]
 18. [‘Glais’, ‘SA7’]
 19. [‘Gorseinon’, ‘SA4’]
 20. [‘Gowerton’, ‘SA4’]
 21. [‘Grovesend’, ‘SA4’]
 22. [‘Horton’, ‘SA3’]
 23. [‘Ilston’, ‘SA2’]
 24. [‘Killay’, ‘SA2’]
 25. [‘Knelston’, ‘SA3’]
 26. [‘Landimore’, ‘SA3’]
 27. [‘Landore’, ‘SA1’]
 28. [‘Llanddewi’, ‘SA3’]
 29. [‘Llangennith’, ‘SA3’]
 30. [‘Llangyfelach’, ‘SA5’]
 31. [‘Llanmadoc’, ‘SA3’]
 32. [‘Llanmorlais’, ‘SA4’]
 33. [‘Llanrhidian’, ‘SA3’]
 34. [‘Llansamlet’, ‘SA7’]
 35. [‘Loughor’, ‘SA4’]
 36. [‘Middleton’, ‘SA3’]
 37. [‘Morriston’, ‘SA6’]
 38. [‘Newton’, ‘SA3’]
 39. [‘Nicholaston’, ‘SA3’]
 40. [‘Oldwalls’, ‘SA3’]
 41. [‘Overton’, ‘SA3’]
 42. [‘Oxwich’, ‘SA3’]
 43. [‘Oxwich Green’, ‘SA3’]
 44. [‘Pant-Lasau’, ‘SA6’]
 45. [‘Parkmill’, ‘SA3’]
 46. [‘Pen-Clawdd’, ‘SA4’]
 47. [‘Penllergaer’, ‘SA4’]
 48. [‘Penmaen’, ‘SA3’]
 49. [‘Pennard’, ‘SA3’]
 50. [‘Penrice’, ‘SA3’]
 51. [‘Pentre-Chwyth’, ‘SA1’]
 52. [‘Pentre-Dwr’, ‘SA7’]
 53. [‘Pentrebach’, ‘SA4’]
 54. [‘Pontardulais’, ‘SA4’]
 55. [‘Pontlliw’, ‘SA4’]
 56. [‘Port Eynon’, ‘SA3’]
 57. [‘Poundffald’, ‘SA4’]
 58. [‘Reynoldston’, ‘SA3’]
 59. [‘Rhossili’, ‘SA3’]
 60. [‘Sketty’, ‘SA2’]
 61. [‘Swansea’, ‘SA1’]
 62. [‘The Mumbles’, ‘SA3’]
 63. [‘Three Crosses’, ‘SA4’]
 64. [‘Tirdeunaw’, ‘SA5’]
 65. [‘Upper Killay’, ‘SA2’]
 66. [‘Vardre’, ‘SA6’]
 67. [‘Waunarlwydd’, ‘SA5’]
 68. [‘West Cross’, ‘SA3’]
 69. [‘Ynystawe’, ‘SA6’]

List of Cities in Swanse in Alphabetical Order with JSON Format

[ [ “Birchgrove”, “SA7” ], [ “Bishopston”, “SA3” ], [ “Black Pill”, “SA3” ], [ “Bolgoed”, “SA4” ], [ “Bon-Y-Maen”, “SA1” ], [ “Cadle”, “SA5” ], [ “Cheriton”, “SA3” ], [ “Clydach”, “SA6” ], [ “Cockett”, “SA5” ], [ “Craigcefnparc”, “SA6” ], [ “Crofty”, “SA4” ], [ “Cwmbwrla”, “SA1” ], [ “Dunvant”, “SA2” ], [ “Fairyhill”, “SA3” ], [ “Felindre”, “SA5” ], [ “Fforest-Fach”, “SA5” ], [ “Garnswllt”, “SA18” ], [ “Glais”, “SA7” ], [ “Gorseinon”, “SA4” ], [ “Gowerton”, “SA4” ], [ “Grovesend”, “SA4” ], [ “Horton”, “SA3” ], [ “Ilston”, “SA2” ], [ “Killay”, “SA2” ], [ “Knelston”, “SA3” ], [ “Landimore”, “SA3” ], [ “Landore”, “SA1” ], [ “Llanddewi”, “SA3” ], [ “Llangennith”, “SA3” ], [ “Llangyfelach”, “SA5” ], [ “Llanmadoc”, “SA3” ], [ “Llanmorlais”, “SA4” ], [ “Llanrhidian”, “SA3” ], [ “Llansamlet”, “SA7” ], [ “Loughor”, “SA4” ], [ “Middleton”, “SA3” ], [ “Morriston”, “SA6” ], [ “Newton”, “SA3” ], [ “Nicholaston”, “SA3” ], [ “Oldwalls”, “SA3” ], [ “Overton”, “SA3” ], [ “Oxwich”, “SA3” ], [ “Oxwich Green”, “SA3” ], [ “Pant-Lasau”, “SA6” ], [ “Parkmill”, “SA3” ], [ “Pen-Clawdd”, “SA4” ], [ “Penllergaer”, “SA4” ], [ “Penmaen”, “SA3” ], [ “Pennard”, “SA3” ], [ “Penrice”, “SA3” ], [ “Pentre-Chwyth”, “SA1” ], [ “Pentre-Dwr”, “SA7” ], [ “Pentrebach”, “SA4” ], [ “Pontardulais”, “SA4” ], [ “Pontlliw”, “SA4” ], [ “Port Eynon”, “SA3” ], [ “Poundffald”, “SA4” ], [ “Reynoldston”, “SA3” ], [ “Rhossili”, “SA3” ], [ “Sketty”, “SA2” ], [ “Swansea”, “SA1” ], [ “The Mumbles”, “SA3” ], [ “Three Crosses”, “SA4” ], [ “Tirdeunaw”, “SA5” ], [ “Upper Killay”, “SA2” ], [ “Vardre”, “SA6” ], [ “Waunarlwydd”, “SA5” ], [ “West Cross”, “SA3” ], [ “Ynystawe”, “SA6” ] ]

Unordered List of Cities in Swanse in Reverse Alphabetical Order

 • [‘Ynystawe’, ‘SA6’]
 • [‘West Cross’, ‘SA3’]
 • [‘Waunarlwydd’, ‘SA5’]
 • [‘Vardre’, ‘SA6’]
 • [‘Upper Killay’, ‘SA2’]
 • [‘Tirdeunaw’, ‘SA5’]
 • [‘Three Crosses’, ‘SA4’]
 • [‘The Mumbles’, ‘SA3’]
 • [‘Swansea’, ‘SA1’]
 • [‘Sketty’, ‘SA2’]
 • [‘Rhossili’, ‘SA3’]
 • [‘Reynoldston’, ‘SA3’]
 • [‘Poundffald’, ‘SA4’]
 • [‘Port Eynon’, ‘SA3’]
 • [‘Pontlliw’, ‘SA4’]
 • [‘Pontardulais’, ‘SA4’]
 • [‘Pentrebach’, ‘SA4’]
 • [‘Pentre-Dwr’, ‘SA7’]
 • [‘Pentre-Chwyth’, ‘SA1’]
 • [‘Penrice’, ‘SA3’]
 • [‘Pennard’, ‘SA3’]
 • [‘Penmaen’, ‘SA3’]
 • [‘Penllergaer’, ‘SA4’]
 • [‘Pen-Clawdd’, ‘SA4’]
 • [‘Parkmill’, ‘SA3’]
 • [‘Pant-Lasau’, ‘SA6’]
 • [‘Oxwich Green’, ‘SA3’]
 • [‘Oxwich’, ‘SA3’]
 • [‘Overton’, ‘SA3’]
 • [‘Oldwalls’, ‘SA3’]
 • [‘Nicholaston’, ‘SA3’]
 • [‘Newton’, ‘SA3’]
 • [‘Morriston’, ‘SA6’]
 • [‘Middleton’, ‘SA3’]
 • [‘Loughor’, ‘SA4’]
 • [‘Llansamlet’, ‘SA7’]
 • [‘Llanrhidian’, ‘SA3’]
 • [‘Llanmorlais’, ‘SA4’]
 • [‘Llanmadoc’, ‘SA3’]
 • [‘Llangyfelach’, ‘SA5’]
 • [‘Llangennith’, ‘SA3’]
 • [‘Llanddewi’, ‘SA3’]
 • [‘Landore’, ‘SA1’]
 • [‘Landimore’, ‘SA3’]
 • [‘Knelston’, ‘SA3’]
 • [‘Killay’, ‘SA2’]
 • [‘Ilston’, ‘SA2’]
 • [‘Horton’, ‘SA3’]
 • [‘Grovesend’, ‘SA4’]
 • [‘Gowerton’, ‘SA4’]
 • [‘Gorseinon’, ‘SA4’]
 • [‘Glais’, ‘SA7’]
 • [‘Garnswllt’, ‘SA18’]
 • [‘Fforest-Fach’, ‘SA5’]
 • [‘Felindre’, ‘SA5’]
 • [‘Fairyhill’, ‘SA3’]
 • [‘Dunvant’, ‘SA2’]
 • [‘Cwmbwrla’, ‘SA1’]
 • [‘Crofty’, ‘SA4’]
 • [‘Craigcefnparc’, ‘SA6’]
 • [‘Cockett’, ‘SA5’]
 • [‘Clydach’, ‘SA6’]
 • [‘Cheriton’, ‘SA3’]
 • [‘Cadle’, ‘SA5’]
 • [‘Bon-Y-Maen’, ‘SA1’]
 • [‘Bolgoed’, ‘SA4’]
 • [‘Black Pill’, ‘SA3’]
 • [‘Bishopston’, ‘SA3’]
 • [‘Birchgrove’, ‘SA7’]

Ordered List of Cities in Swanse in Reverse Alphabetical Order

 1. [‘Ynystawe’, ‘SA6’]
 2. [‘West Cross’, ‘SA3’]
 3. [‘Waunarlwydd’, ‘SA5’]
 4. [‘Vardre’, ‘SA6’]
 5. [‘Upper Killay’, ‘SA2’]
 6. [‘Tirdeunaw’, ‘SA5’]
 7. [‘Three Crosses’, ‘SA4’]
 8. [‘The Mumbles’, ‘SA3’]
 9. [‘Swansea’, ‘SA1’]
 10. [‘Sketty’, ‘SA2’]
 11. [‘Rhossili’, ‘SA3’]
 12. [‘Reynoldston’, ‘SA3’]
 13. [‘Poundffald’, ‘SA4’]
 14. [‘Port Eynon’, ‘SA3’]
 15. [‘Pontlliw’, ‘SA4’]
 16. [‘Pontardulais’, ‘SA4’]
 17. [‘Pentrebach’, ‘SA4’]
 18. [‘Pentre-Dwr’, ‘SA7’]
 19. [‘Pentre-Chwyth’, ‘SA1’]
 20. [‘Penrice’, ‘SA3’]
 21. [‘Pennard’, ‘SA3’]
 22. [‘Penmaen’, ‘SA3’]
 23. [‘Penllergaer’, ‘SA4’]
 24. [‘Pen-Clawdd’, ‘SA4’]
 25. [‘Parkmill’, ‘SA3’]
 26. [‘Pant-Lasau’, ‘SA6’]
 27. [‘Oxwich Green’, ‘SA3’]
 28. [‘Oxwich’, ‘SA3’]
 29. [‘Overton’, ‘SA3’]
 30. [‘Oldwalls’, ‘SA3’]
 31. [‘Nicholaston’, ‘SA3’]
 32. [‘Newton’, ‘SA3’]
 33. [‘Morriston’, ‘SA6’]
 34. [‘Middleton’, ‘SA3’]
 35. [‘Loughor’, ‘SA4’]
 36. [‘Llansamlet’, ‘SA7’]
 37. [‘Llanrhidian’, ‘SA3’]
 38. [‘Llanmorlais’, ‘SA4’]
 39. [‘Llanmadoc’, ‘SA3’]
 40. [‘Llangyfelach’, ‘SA5’]
 41. [‘Llangennith’, ‘SA3’]
 42. [‘Llanddewi’, ‘SA3’]
 43. [‘Landore’, ‘SA1’]
 44. [‘Landimore’, ‘SA3’]
 45. [‘Knelston’, ‘SA3’]
 46. [‘Killay’, ‘SA2’]
 47. [‘Ilston’, ‘SA2’]
 48. [‘Horton’, ‘SA3’]
 49. [‘Grovesend’, ‘SA4’]
 50. [‘Gowerton’, ‘SA4’]
 51. [‘Gorseinon’, ‘SA4’]
 52. [‘Glais’, ‘SA7’]
 53. [‘Garnswllt’, ‘SA18’]
 54. [‘Fforest-Fach’, ‘SA5’]
 55. [‘Felindre’, ‘SA5’]
 56. [‘Fairyhill’, ‘SA3’]
 57. [‘Dunvant’, ‘SA2’]
 58. [‘Cwmbwrla’, ‘SA1’]
 59. [‘Crofty’, ‘SA4’]
 60. [‘Craigcefnparc’, ‘SA6’]
 61. [‘Cockett’, ‘SA5’]
 62. [‘Clydach’, ‘SA6’]
 63. [‘Cheriton’, ‘SA3’]
 64. [‘Cadle’, ‘SA5’]
 65. [‘Bon-Y-Maen’, ‘SA1’]
 66. [‘Bolgoed’, ‘SA4’]
 67. [‘Black Pill’, ‘SA3’]
 68. [‘Bishopston’, ‘SA3’]
 69. [‘Birchgrove’, ‘SA7’]