Towns in Ceredigion

There are total of 230 towns in the county of Ceredigion.

Unordered List of Towns in Ceredigion in Alphabetical Order

 • Aber-banc
 • Aberaeron
 • Aberarth
 • Aberffrwd
 • Aberlerry
 • Abermagwr
 • Aberporth
 • Aberteifi (Cardigan)
 • Aberystwyth
 • Aeron
 • Afon Dulas
 • Afon Grannell
 • Afon Mydyr
 • Alltyblaca
 • Banc-y-Darren
 • Bangor Teifi
 • Bethania
 • Betws Bledrws
 • Betws Ifan
 • Beulah
 • Blaen-pant
 • Blaen-waun
 • Blaenannerch
 • Blaenbedw Fawr
 • Blaencelyn
 • Blaenpennal
 • Blaenplwyf
 • Blaenporth
 • Bont-goch (Elerch)
 • Borth
 • Bow Street
 • Bridgend
 • Brithdir
 • Brongest
 • Brongwyn
 • Bronnant
 • Bronwydd
 • Brynafan
 • Bryngwyn
 • Brynhoffnant
 • Bwlch-Llan
 • Caemorgan
 • Caerwedros
 • Capel Bangor
 • Capel Betws Lleucu
 • Capel Dewi
 • Capel Seion
 • Capel Tygwydd
 • Cardigan (Aberteifi)
 • Cardigan Island
 • Cefn Llwyd
 • Ceinewydd (New Quay)
 • Cellan
 • Chancery
 • Cilcennin
 • Cilgwyn
 • Ciliau Aeron
 • Clarach
 • Cnwch Coch
 • Cockshead
 • Coed y Garth
 • Coed-y-bryn
 • Comins Coch
 • Craig-y-penrhyn
 • Cribyn
 • Croes-lan
 • Cross Inn
 • Crosswood
 • Cwmbrwyno
 • Cwmcoednerth
 • Cwmerfyn
 • Cwmsymlog
 • Cwmystwyth
 • Cwrtnewydd
 • Dihewyd
 • Dol-y-Bont
 • Dole
 • Dolgerdd
 • Dollwen
 • Dre-fach
 • Dyffryn
 • Dyffryn-bern
 • Eglwys Fach
 • Elerch (Bont-goch)
 • Felin-Wnda
 • Felinfach
 • Ffair-Rhos
 • Ffos-y-ffin
 • Ffostrasol
 • Furnace
 • Garth
 • Gilfachreda
 • Glandyfi
 • Glanrafon
 • Glanwern
 • Glasgoed
 • Glaspwll
 • Glynarthen
 • Goginan
 • Gorrig
 • Gors
 • Gorsgoch
 • Gwbert
 • Hafodiwan
 • Hawen
 • Horeb
 • Lampeter
 • Llan-non
 • Llanafan
 • Llanarth
 • Llanbadarn Fawr
 • Llancyfelyn
 • Llanddeiniol
 • Llanddewi-Brefi
 • Llandre
 • Llanfair Clydogau
 • Llanfarian
 • Llanfihangel-y-Creuddyn
 • Llangeitho
 • Llangoedmor
 • Llangorwen
 • Llangranog
 • Llangwyryfon
 • Llangybi
 • Llanilar
 • Llanrhystud
 • Llansantffraed
 • Llanwenog
 • Llanwnnen
 • Lledrod
 • Llundain-fach
 • Llwyn-y-groes
 • Llwyncelyn
 • Llwyndafydd
 • Llywernog
 • Maen-y-groes
 • Maes llyn
 • Maes-bangor
 • Manian-fawr
 • Morfa
 • Moriah
 • Mydroilyn
 • Mynydd Bach
 • Nant Bargod
 • Nanternis
 • Nantyronen Station
 • Nebo
 • New Quay (Ceinewydd)
 • New Row
 • Noyadd Trefawr
 • Noyadd Wilym
 • Oakford
 • Old Goginan
 • Pant-y-crug
 • Panteg
 • Parcllyn
 • Pen-bont Rhydybeddau
 • Pen-y-garn
 • Penbryn
 • Penmorfa
 • Pennant
 • Penparc
 • Penparcau
 • Penrhiw-llan
 • Penrhiw-pal
 • Penrhyn-coch
 • Pentrefelin
 • Pentrellwyn
 • Penybont
 • Pisgah
 • Plas Gogerddan
 • Plwmp
 • Pont-rhyd-y-groes
 • Pont-sian
 • Ponterwyd
 • Pontgarreg
 • Ponthirwaun
 • Pontrhydfendigaid
 • Pren-gwyn
 • Rhippinllwyd
 • Rhos Haminiog
 • Rhos-y-garth
 • Rhosygadair Newydd
 • Rhyd
 • Rhyd-Rosser
 • Rhydlewis
 • Rhydowen
 • Rhydyfelin
 • Salem
 • Sarnau
 • Silian
 • Southgate
 • St Dogmaels
 • Staylittle
 • Strata Florida
 • Swyddffynnon
 • Synod Inn
 • Tal-sarn
 • Tal-y-bont
 • Talgarreg
 • Tan-y-groes
 • Temple Bar
 • Trawsnant
 • Tre Taliesin
 • Trefechan
 • Trefenter
 • Trefilan
 • Treforgan
 • Tregaron
 • Tregroes
 • Tremain
 • Tresaith
 • Trisant
 • Troedrhiwffenyd
 • Troedyraur
 • Ty-Newydd
 • Tynewydd
 • Tynygraig
 • Upper Borth
 • Waun Fawr
 • Wenallt
 • Y Ferwig
 • Ynys Tachwedd
 • Ynys-Lochtyn
 • Ynyslas
 • Ysbyty Cynfyn
 • Ysbyty Ystwyth
 • Ystrad Aeron
 • Ystradmeurig
 • Ystumtuen

Ordered List of Towns in Ceredigion in Alphabetical Order

 1. Aber-banc
 2. Aberaeron
 3. Aberarth
 4. Aberffrwd
 5. Aberlerry
 6. Abermagwr
 7. Aberporth
 8. Aberteifi (Cardigan)
 9. Aberystwyth
 10. Aeron
 11. Afon Dulas
 12. Afon Grannell
 13. Afon Mydyr
 14. Alltyblaca
 15. Banc-y-Darren
 16. Bangor Teifi
 17. Bethania
 18. Betws Bledrws
 19. Betws Ifan
 20. Beulah
 21. Blaen-pant
 22. Blaen-waun
 23. Blaenannerch
 24. Blaenbedw Fawr
 25. Blaencelyn
 26. Blaenpennal
 27. Blaenplwyf
 28. Blaenporth
 29. Bont-goch (Elerch)
 30. Borth
 31. Bow Street
 32. Bridgend
 33. Brithdir
 34. Brongest
 35. Brongwyn
 36. Bronnant
 37. Bronwydd
 38. Brynafan
 39. Bryngwyn
 40. Brynhoffnant
 41. Bwlch-Llan
 42. Caemorgan
 43. Caerwedros
 44. Capel Bangor
 45. Capel Betws Lleucu
 46. Capel Dewi
 47. Capel Seion
 48. Capel Tygwydd
 49. Cardigan (Aberteifi)
 50. Cardigan Island
 51. Cefn Llwyd
 52. Ceinewydd (New Quay)
 53. Cellan
 54. Chancery
 55. Cilcennin
 56. Cilgwyn
 57. Ciliau Aeron
 58. Clarach
 59. Cnwch Coch
 60. Cockshead
 61. Coed y Garth
 62. Coed-y-bryn
 63. Comins Coch
 64. Craig-y-penrhyn
 65. Cribyn
 66. Croes-lan
 67. Cross Inn
 68. Crosswood
 69. Cwmbrwyno
 70. Cwmcoednerth
 71. Cwmerfyn
 72. Cwmsymlog
 73. Cwmystwyth
 74. Cwrtnewydd
 75. Dihewyd
 76. Dol-y-Bont
 77. Dole
 78. Dolgerdd
 79. Dollwen
 80. Dre-fach
 81. Dyffryn
 82. Dyffryn-bern
 83. Eglwys Fach
 84. Elerch (Bont-goch)
 85. Felin-Wnda
 86. Felinfach
 87. Ffair-Rhos
 88. Ffos-y-ffin
 89. Ffostrasol
 90. Furnace
 91. Garth
 92. Gilfachreda
 93. Glandyfi
 94. Glanrafon
 95. Glanwern
 96. Glasgoed
 97. Glaspwll
 98. Glynarthen
 99. Goginan
 100. Gorrig
 101. Gors
 102. Gorsgoch
 103. Gwbert
 104. Hafodiwan
 105. Hawen
 106. Horeb
 107. Lampeter
 108. Llan-non
 109. Llanafan
 110. Llanarth
 111. Llanbadarn Fawr
 112. Llancyfelyn
 113. Llanddeiniol
 114. Llanddewi-Brefi
 115. Llandre
 116. Llanfair Clydogau
 117. Llanfarian
 118. Llanfihangel-y-Creuddyn
 119. Llangeitho
 120. Llangoedmor
 121. Llangorwen
 122. Llangranog
 123. Llangwyryfon
 124. Llangybi
 125. Llanilar
 126. Llanrhystud
 127. Llansantffraed
 128. Llanwenog
 129. Llanwnnen
 130. Lledrod
 131. Llundain-fach
 132. Llwyn-y-groes
 133. Llwyncelyn
 134. Llwyndafydd
 135. Llywernog
 136. Maen-y-groes
 137. Maes llyn
 138. Maes-bangor
 139. Manian-fawr
 140. Morfa
 141. Moriah
 142. Mydroilyn
 143. Mynydd Bach
 144. Nant Bargod
 145. Nanternis
 146. Nantyronen Station
 147. Nebo
 148. New Quay (Ceinewydd)
 149. New Row
 150. Noyadd Trefawr
 151. Noyadd Wilym
 152. Oakford
 153. Old Goginan
 154. Pant-y-crug
 155. Panteg
 156. Parcllyn
 157. Pen-bont Rhydybeddau
 158. Pen-y-garn
 159. Penbryn
 160. Penmorfa
 161. Pennant
 162. Penparc
 163. Penparcau
 164. Penrhiw-llan
 165. Penrhiw-pal
 166. Penrhyn-coch
 167. Pentrefelin
 168. Pentrellwyn
 169. Penybont
 170. Pisgah
 171. Plas Gogerddan
 172. Plwmp
 173. Pont-rhyd-y-groes
 174. Pont-sian
 175. Ponterwyd
 176. Pontgarreg
 177. Ponthirwaun
 178. Pontrhydfendigaid
 179. Pren-gwyn
 180. Rhippinllwyd
 181. Rhos Haminiog
 182. Rhos-y-garth
 183. Rhosygadair Newydd
 184. Rhyd
 185. Rhyd-Rosser
 186. Rhydlewis
 187. Rhydowen
 188. Rhydyfelin
 189. Salem
 190. Sarnau
 191. Silian
 192. Southgate
 193. St Dogmaels
 194. Staylittle
 195. Strata Florida
 196. Swyddffynnon
 197. Synod Inn
 198. Tal-sarn
 199. Tal-y-bont
 200. Talgarreg
 201. Tan-y-groes
 202. Temple Bar
 203. Trawsnant
 204. Tre Taliesin
 205. Trefechan
 206. Trefenter
 207. Trefilan
 208. Treforgan
 209. Tregaron
 210. Tregroes
 211. Tremain
 212. Tresaith
 213. Trisant
 214. Troedrhiwffenyd
 215. Troedyraur
 216. Ty-Newydd
 217. Tynewydd
 218. Tynygraig
 219. Upper Borth
 220. Waun Fawr
 221. Wenallt
 222. Y Ferwig
 223. Ynys Tachwedd
 224. Ynys-Lochtyn
 225. Ynyslas
 226. Ysbyty Cynfyn
 227. Ysbyty Ystwyth
 228. Ystrad Aeron
 229. Ystradmeurig
 230. Ystumtuen

List of Towns in Ceredigion in Alphabetical Order with Comma Separated

Aber-banc, Aberaeron, Aberarth, Aberffrwd, Aberlerry, Abermagwr, Aberporth, Aberteifi (Cardigan), Aberystwyth, Aeron, Afon Dulas, Afon Grannell, Afon Mydyr, Alltyblaca, Banc-y-Darren, Bangor Teifi, Bethania, Betws Bledrws, Betws Ifan, Beulah, Blaen-pant, Blaen-waun, Blaenannerch, Blaenbedw Fawr, Blaencelyn, Blaenpennal, Blaenplwyf, Blaenporth, Bont-goch (Elerch), Borth, Bow Street, Bridgend, Brithdir, Brongest, Brongwyn, Bronnant, Bronwydd, Brynafan, Bryngwyn, Brynhoffnant, Bwlch-Llan, Caemorgan, Caerwedros, Capel Bangor, Capel Betws Lleucu, Capel Dewi, Capel Seion, Capel Tygwydd, Cardigan (Aberteifi), Cardigan Island, Cefn Llwyd, Ceinewydd (New Quay), Cellan, Chancery, Cilcennin, Cilgwyn, Ciliau Aeron, Clarach, Cnwch Coch, Cockshead, Coed y Garth, Coed-y-bryn, Comins Coch, Craig-y-penrhyn, Cribyn, Croes-lan, Cross Inn, Crosswood, Cwmbrwyno, Cwmcoednerth, Cwmerfyn, Cwmsymlog, Cwmystwyth, Cwrtnewydd, Dihewyd, Dol-y-Bont, Dole, Dolgerdd, Dollwen, Dre-fach, Dyffryn, Dyffryn-bern, Eglwys Fach, Elerch (Bont-goch), Felin-Wnda, Felinfach, Ffair-Rhos, Ffos-y-ffin, Ffostrasol, Furnace, Garth, Gilfachreda, Glandyfi, Glanrafon, Glanwern, Glasgoed, Glaspwll, Glynarthen, Goginan, Gorrig, Gors, Gorsgoch, Gwbert, Hafodiwan, Hawen, Horeb, Lampeter, Llan-non, Llanafan, Llanarth, Llanbadarn Fawr, Llancyfelyn, Llanddeiniol, Llanddewi-Brefi, Llandre, Llanfair Clydogau, Llanfarian, Llanfihangel-y-Creuddyn, Llangeitho, Llangoedmor, Llangorwen, Llangranog, Llangwyryfon, Llangybi, Llanilar, Llanrhystud, Llansantffraed, Llanwenog, Llanwnnen, Lledrod, Llundain-fach, Llwyn-y-groes, Llwyncelyn, Llwyndafydd, Llywernog, Maen-y-groes, Maes llyn, Maes-bangor, Manian-fawr, Morfa, Moriah, Mydroilyn, Mynydd Bach, Nant Bargod, Nanternis, Nantyronen Station, Nebo, New Quay (Ceinewydd), New Row, Noyadd Trefawr, Noyadd Wilym, Oakford, Old Goginan, Pant-y-crug, Panteg, Parcllyn, Pen-bont Rhydybeddau, Pen-y-garn, Penbryn, Penmorfa, Pennant, Penparc, Penparcau, Penrhiw-llan, Penrhiw-pal, Penrhyn-coch, Pentrefelin, Pentrellwyn, Penybont, Pisgah, Plas Gogerddan, Plwmp, Pont-rhyd-y-groes, Pont-sian, Ponterwyd, Pontgarreg, Ponthirwaun, Pontrhydfendigaid, Pren-gwyn, Rhippinllwyd, Rhos Haminiog, Rhos-y-garth, Rhosygadair Newydd, Rhyd, Rhyd-Rosser, Rhydlewis, Rhydowen, Rhydyfelin, Salem, Sarnau, Silian, Southgate, St Dogmaels, Staylittle, Strata Florida, Swyddffynnon, Synod Inn, Tal-sarn, Tal-y-bont, Talgarreg, Tan-y-groes, Temple Bar, Trawsnant, Tre Taliesin, Trefechan, Trefenter, Trefilan, Treforgan, Tregaron, Tregroes, Tremain, Tresaith, Trisant, Troedrhiwffenyd, Troedyraur, Ty-Newydd, Tynewydd, Tynygraig, Upper Borth, Waun Fawr, Wenallt, Y Ferwig, Ynys Tachwedd, Ynys-Lochtyn, Ynyslas, Ysbyty Cynfyn, Ysbyty Ystwyth, Ystrad Aeron, Ystradmeurig, Ystumtuen

List of Towns in Ceredigion in Alphabetical Order with JSON Format

[ “Aber-banc”, “Aberaeron”, “Aberarth”, “Aberffrwd”, “Aberlerry”, “Abermagwr”, “Aberporth”, “Aberteifi (Cardigan)”, “Aberystwyth”, “Aeron”, “Afon Dulas”, “Afon Grannell”, “Afon Mydyr”, “Alltyblaca”, “Banc-y-Darren”, “Bangor Teifi”, “Bethania”, “Betws Bledrws”, “Betws Ifan”, “Beulah”, “Blaen-pant”, “Blaen-waun”, “Blaenannerch”, “Blaenbedw Fawr”, “Blaencelyn”, “Blaenpennal”, “Blaenplwyf”, “Blaenporth”, “Bont-goch (Elerch)”, “Borth”, “Bow Street”, “Bridgend”, “Brithdir”, “Brongest”, “Brongwyn”, “Bronnant”, “Bronwydd”, “Brynafan”, “Bryngwyn”, “Brynhoffnant”, “Bwlch-Llan”, “Caemorgan”, “Caerwedros”, “Capel Bangor”, “Capel Betws Lleucu”, “Capel Dewi”, “Capel Seion”, “Capel Tygwydd”, “Cardigan (Aberteifi)”, “Cardigan Island”, “Cefn Llwyd”, “Ceinewydd (New Quay)”, “Cellan”, “Chancery”, “Cilcennin”, “Cilgwyn”, “Ciliau Aeron”, “Clarach”, “Cnwch Coch”, “Cockshead”, “Coed y Garth”, “Coed-y-bryn”, “Comins Coch”, “Craig-y-penrhyn”, “Cribyn”, “Croes-lan”, “Cross Inn”, “Crosswood”, “Cwmbrwyno”, “Cwmcoednerth”, “Cwmerfyn”, “Cwmsymlog”, “Cwmystwyth”, “Cwrtnewydd”, “Dihewyd”, “Dol-y-Bont”, “Dole”, “Dolgerdd”, “Dollwen”, “Dre-fach”, “Dyffryn”, “Dyffryn-bern”, “Eglwys Fach”, “Elerch (Bont-goch)”, “Felin-Wnda”, “Felinfach”, “Ffair-Rhos”, “Ffos-y-ffin”, “Ffostrasol”, “Furnace”, “Garth”, “Gilfachreda”, “Glandyfi”, “Glanrafon”, “Glanwern”, “Glasgoed”, “Glaspwll”, “Glynarthen”, “Goginan”, “Gorrig”, “Gors”, “Gorsgoch”, “Gwbert”, “Hafodiwan”, “Hawen”, “Horeb”, “Lampeter”, “Llan-non”, “Llanafan”, “Llanarth”, “Llanbadarn Fawr”, “Llancyfelyn”, “Llanddeiniol”, “Llanddewi-Brefi”, “Llandre”, “Llanfair Clydogau”, “Llanfarian”, “Llanfihangel-y-Creuddyn”, “Llangeitho”, “Llangoedmor”, “Llangorwen”, “Llangranog”, “Llangwyryfon”, “Llangybi”, “Llanilar”, “Llanrhystud”, “Llansantffraed”, “Llanwenog”, “Llanwnnen”, “Lledrod”, “Llundain-fach”, “Llwyn-y-groes”, “Llwyncelyn”, “Llwyndafydd”, “Llywernog”, “Maen-y-groes”, “Maes llyn”, “Maes-bangor”, “Manian-fawr”, “Morfa”, “Moriah”, “Mydroilyn”, “Mynydd Bach”, “Nant Bargod”, “Nanternis”, “Nantyronen Station”, “Nebo”, “New Quay (Ceinewydd)”, “New Row”, “Noyadd Trefawr”, “Noyadd Wilym”, “Oakford”, “Old Goginan”, “Pant-y-crug”, “Panteg”, “Parcllyn”, “Pen-bont Rhydybeddau”, “Pen-y-garn”, “Penbryn”, “Penmorfa”, “Pennant”, “Penparc”, “Penparcau”, “Penrhiw-llan”, “Penrhiw-pal”, “Penrhyn-coch”, “Pentrefelin”, “Pentrellwyn”, “Penybont”, “Pisgah”, “Plas Gogerddan”, “Plwmp”, “Pont-rhyd-y-groes”, “Pont-sian”, “Ponterwyd”, “Pontgarreg”, “Ponthirwaun”, “Pontrhydfendigaid”, “Pren-gwyn”, “Rhippinllwyd”, “Rhos Haminiog”, “Rhos-y-garth”, “Rhosygadair Newydd”, “Rhyd”, “Rhyd-Rosser”, “Rhydlewis”, “Rhydowen”, “Rhydyfelin”, “Salem”, “Sarnau”, “Silian”, “Southgate”, “St Dogmaels”, “Staylittle”, “Strata Florida”, “Swyddffynnon”, “Synod Inn”, “Tal-sarn”, “Tal-y-bont”, “Talgarreg”, “Tan-y-groes”, “Temple Bar”, “Trawsnant”, “Tre Taliesin”, “Trefechan”, “Trefenter”, “Trefilan”, “Treforgan”, “Tregaron”, “Tregroes”, “Tremain”, “Tresaith”, “Trisant”, “Troedrhiwffenyd”, “Troedyraur”, “Ty-Newydd”, “Tynewydd”, “Tynygraig”, “Upper Borth”, “Waun Fawr”, “Wenallt”, “Y Ferwig”, “Ynys Tachwedd”, “Ynys-Lochtyn”, “Ynyslas”, “Ysbyty Cynfyn”, “Ysbyty Ystwyth”, “Ystrad Aeron”, “Ystradmeurig”, “Ystumtuen” ]

Unordered List of Towns in Ceredigion in Reverse Alphabetical Order

 • Ystumtuen
 • Ystradmeurig
 • Ystrad Aeron
 • Ysbyty Ystwyth
 • Ysbyty Cynfyn
 • Ynyslas
 • Ynys-Lochtyn
 • Ynys Tachwedd
 • Y Ferwig
 • Wenallt
 • Waun Fawr
 • Upper Borth
 • Tynygraig
 • Tynewydd
 • Ty-Newydd
 • Troedyraur
 • Troedrhiwffenyd
 • Trisant
 • Tresaith
 • Tremain
 • Tregroes
 • Tregaron
 • Treforgan
 • Trefilan
 • Trefenter
 • Trefechan
 • Tre Taliesin
 • Trawsnant
 • Temple Bar
 • Tan-y-groes
 • Talgarreg
 • Tal-y-bont
 • Tal-sarn
 • Synod Inn
 • Swyddffynnon
 • Strata Florida
 • Staylittle
 • St Dogmaels
 • Southgate
 • Silian
 • Sarnau
 • Salem
 • Rhydyfelin
 • Rhydowen
 • Rhydlewis
 • Rhyd-Rosser
 • Rhyd
 • Rhosygadair Newydd
 • Rhos-y-garth
 • Rhos Haminiog
 • Rhippinllwyd
 • Pren-gwyn
 • Pontrhydfendigaid
 • Ponthirwaun
 • Pontgarreg
 • Ponterwyd
 • Pont-sian
 • Pont-rhyd-y-groes
 • Plwmp
 • Plas Gogerddan
 • Pisgah
 • Penybont
 • Pentrellwyn
 • Pentrefelin
 • Penrhyn-coch
 • Penrhiw-pal
 • Penrhiw-llan
 • Penparcau
 • Penparc
 • Pennant
 • Penmorfa
 • Penbryn
 • Pen-y-garn
 • Pen-bont Rhydybeddau
 • Parcllyn
 • Panteg
 • Pant-y-crug
 • Old Goginan
 • Oakford
 • Noyadd Wilym
 • Noyadd Trefawr
 • New Row
 • New Quay (Ceinewydd)
 • Nebo
 • Nantyronen Station
 • Nanternis
 • Nant Bargod
 • Mynydd Bach
 • Mydroilyn
 • Moriah
 • Morfa
 • Manian-fawr
 • Maes-bangor
 • Maes llyn
 • Maen-y-groes
 • Llywernog
 • Llwyndafydd
 • Llwyncelyn
 • Llwyn-y-groes
 • Llundain-fach
 • Lledrod
 • Llanwnnen
 • Llanwenog
 • Llansantffraed
 • Llanrhystud
 • Llanilar
 • Llangybi
 • Llangwyryfon
 • Llangranog
 • Llangorwen
 • Llangoedmor
 • Llangeitho
 • Llanfihangel-y-Creuddyn
 • Llanfarian
 • Llanfair Clydogau
 • Llandre
 • Llanddewi-Brefi
 • Llanddeiniol
 • Llancyfelyn
 • Llanbadarn Fawr
 • Llanarth
 • Llanafan
 • Llan-non
 • Lampeter
 • Horeb
 • Hawen
 • Hafodiwan
 • Gwbert
 • Gorsgoch
 • Gors
 • Gorrig
 • Goginan
 • Glynarthen
 • Glaspwll
 • Glasgoed
 • Glanwern
 • Glanrafon
 • Glandyfi
 • Gilfachreda
 • Garth
 • Furnace
 • Ffostrasol
 • Ffos-y-ffin
 • Ffair-Rhos
 • Felinfach
 • Felin-Wnda
 • Elerch (Bont-goch)
 • Eglwys Fach
 • Dyffryn-bern
 • Dyffryn
 • Dre-fach
 • Dollwen
 • Dolgerdd
 • Dole
 • Dol-y-Bont
 • Dihewyd
 • Cwrtnewydd
 • Cwmystwyth
 • Cwmsymlog
 • Cwmerfyn
 • Cwmcoednerth
 • Cwmbrwyno
 • Crosswood
 • Cross Inn
 • Croes-lan
 • Cribyn
 • Craig-y-penrhyn
 • Comins Coch
 • Coed-y-bryn
 • Coed y Garth
 • Cockshead
 • Cnwch Coch
 • Clarach
 • Ciliau Aeron
 • Cilgwyn
 • Cilcennin
 • Chancery
 • Cellan
 • Ceinewydd (New Quay)
 • Cefn Llwyd
 • Cardigan Island
 • Cardigan (Aberteifi)
 • Capel Tygwydd
 • Capel Seion
 • Capel Dewi
 • Capel Betws Lleucu
 • Capel Bangor
 • Caerwedros
 • Caemorgan
 • Bwlch-Llan
 • Brynhoffnant
 • Bryngwyn
 • Brynafan
 • Bronwydd
 • Bronnant
 • Brongwyn
 • Brongest
 • Brithdir
 • Bridgend
 • Bow Street
 • Borth
 • Bont-goch (Elerch)
 • Blaenporth
 • Blaenplwyf
 • Blaenpennal
 • Blaencelyn
 • Blaenbedw Fawr
 • Blaenannerch
 • Blaen-waun
 • Blaen-pant
 • Beulah
 • Betws Ifan
 • Betws Bledrws
 • Bethania
 • Bangor Teifi
 • Banc-y-Darren
 • Alltyblaca
 • Afon Mydyr
 • Afon Grannell
 • Afon Dulas
 • Aeron
 • Aberystwyth
 • Aberteifi (Cardigan)
 • Aberporth
 • Abermagwr
 • Aberlerry
 • Aberffrwd
 • Aberarth
 • Aberaeron
 • Aber-banc

Ordered List of Towns in Ceredigion in Reverse Alphabetical Order

 1. Ystumtuen
 2. Ystradmeurig
 3. Ystrad Aeron
 4. Ysbyty Ystwyth
 5. Ysbyty Cynfyn
 6. Ynyslas
 7. Ynys-Lochtyn
 8. Ynys Tachwedd
 9. Y Ferwig
 10. Wenallt
 11. Waun Fawr
 12. Upper Borth
 13. Tynygraig
 14. Tynewydd
 15. Ty-Newydd
 16. Troedyraur
 17. Troedrhiwffenyd
 18. Trisant
 19. Tresaith
 20. Tremain
 21. Tregroes
 22. Tregaron
 23. Treforgan
 24. Trefilan
 25. Trefenter
 26. Trefechan
 27. Tre Taliesin
 28. Trawsnant
 29. Temple Bar
 30. Tan-y-groes
 31. Talgarreg
 32. Tal-y-bont
 33. Tal-sarn
 34. Synod Inn
 35. Swyddffynnon
 36. Strata Florida
 37. Staylittle
 38. St Dogmaels
 39. Southgate
 40. Silian
 41. Sarnau
 42. Salem
 43. Rhydyfelin
 44. Rhydowen
 45. Rhydlewis
 46. Rhyd-Rosser
 47. Rhyd
 48. Rhosygadair Newydd
 49. Rhos-y-garth
 50. Rhos Haminiog
 51. Rhippinllwyd
 52. Pren-gwyn
 53. Pontrhydfendigaid
 54. Ponthirwaun
 55. Pontgarreg
 56. Ponterwyd
 57. Pont-sian
 58. Pont-rhyd-y-groes
 59. Plwmp
 60. Plas Gogerddan
 61. Pisgah
 62. Penybont
 63. Pentrellwyn
 64. Pentrefelin
 65. Penrhyn-coch
 66. Penrhiw-pal
 67. Penrhiw-llan
 68. Penparcau
 69. Penparc
 70. Pennant
 71. Penmorfa
 72. Penbryn
 73. Pen-y-garn
 74. Pen-bont Rhydybeddau
 75. Parcllyn
 76. Panteg
 77. Pant-y-crug
 78. Old Goginan
 79. Oakford
 80. Noyadd Wilym
 81. Noyadd Trefawr
 82. New Row
 83. New Quay (Ceinewydd)
 84. Nebo
 85. Nantyronen Station
 86. Nanternis
 87. Nant Bargod
 88. Mynydd Bach
 89. Mydroilyn
 90. Moriah
 91. Morfa
 92. Manian-fawr
 93. Maes-bangor
 94. Maes llyn
 95. Maen-y-groes
 96. Llywernog
 97. Llwyndafydd
 98. Llwyncelyn
 99. Llwyn-y-groes
 100. Llundain-fach
 101. Lledrod
 102. Llanwnnen
 103. Llanwenog
 104. Llansantffraed
 105. Llanrhystud
 106. Llanilar
 107. Llangybi
 108. Llangwyryfon
 109. Llangranog
 110. Llangorwen
 111. Llangoedmor
 112. Llangeitho
 113. Llanfihangel-y-Creuddyn
 114. Llanfarian
 115. Llanfair Clydogau
 116. Llandre
 117. Llanddewi-Brefi
 118. Llanddeiniol
 119. Llancyfelyn
 120. Llanbadarn Fawr
 121. Llanarth
 122. Llanafan
 123. Llan-non
 124. Lampeter
 125. Horeb
 126. Hawen
 127. Hafodiwan
 128. Gwbert
 129. Gorsgoch
 130. Gors
 131. Gorrig
 132. Goginan
 133. Glynarthen
 134. Glaspwll
 135. Glasgoed
 136. Glanwern
 137. Glanrafon
 138. Glandyfi
 139. Gilfachreda
 140. Garth
 141. Furnace
 142. Ffostrasol
 143. Ffos-y-ffin
 144. Ffair-Rhos
 145. Felinfach
 146. Felin-Wnda
 147. Elerch (Bont-goch)
 148. Eglwys Fach
 149. Dyffryn-bern
 150. Dyffryn
 151. Dre-fach
 152. Dollwen
 153. Dolgerdd
 154. Dole
 155. Dol-y-Bont
 156. Dihewyd
 157. Cwrtnewydd
 158. Cwmystwyth
 159. Cwmsymlog
 160. Cwmerfyn
 161. Cwmcoednerth
 162. Cwmbrwyno
 163. Crosswood
 164. Cross Inn
 165. Croes-lan
 166. Cribyn
 167. Craig-y-penrhyn
 168. Comins Coch
 169. Coed-y-bryn
 170. Coed y Garth
 171. Cockshead
 172. Cnwch Coch
 173. Clarach
 174. Ciliau Aeron
 175. Cilgwyn
 176. Cilcennin
 177. Chancery
 178. Cellan
 179. Ceinewydd (New Quay)
 180. Cefn Llwyd
 181. Cardigan Island
 182. Cardigan (Aberteifi)
 183. Capel Tygwydd
 184. Capel Seion
 185. Capel Dewi
 186. Capel Betws Lleucu
 187. Capel Bangor
 188. Caerwedros
 189. Caemorgan
 190. Bwlch-Llan
 191. Brynhoffnant
 192. Bryngwyn
 193. Brynafan
 194. Bronwydd
 195. Bronnant
 196. Brongwyn
 197. Brongest
 198. Brithdir
 199. Bridgend
 200. Bow Street
 201. Borth
 202. Bont-goch (Elerch)
 203. Blaenporth
 204. Blaenplwyf
 205. Blaenpennal
 206. Blaencelyn
 207. Blaenbedw Fawr
 208. Blaenannerch
 209. Blaen-waun
 210. Blaen-pant
 211. Beulah
 212. Betws Ifan
 213. Betws Bledrws
 214. Bethania
 215. Bangor Teifi
 216. Banc-y-Darren
 217. Alltyblaca
 218. Afon Mydyr
 219. Afon Grannell
 220. Afon Dulas
 221. Aeron
 222. Aberystwyth
 223. Aberteifi (Cardigan)
 224. Aberporth
 225. Abermagwr
 226. Aberlerry
 227. Aberffrwd
 228. Aberarth
 229. Aberaeron
 230. Aber-banc