Towns in Conwy

There are total of 138 towns in the county of Conwy.

Unordered List of Towns in Conwy in Alphabetical Order

 • Abergele
 • Afon y Foel
 • Alwen
 • Alwen Reservoir
 • Bae Cinmel (Kinmel Bay)
 • Bae Colwyn (Colwyn Bay)
 • Bae-Penrhyn (Penrhyn Bay)
 • Belgrano
 • Betws-y-Coed
 • Betws-yn-Rhos
 • Blaenau Dolwyddelan
 • Bont-newydd
 • Brymbo
 • Bryn Dulas
 • Bryn Pydew
 • Bryn Rhyd-yr-Arian
 • Bryn-rhys
 • Bryn-y-maen
 • Brynmorfudd
 • Bylchau
 • Capel Curig
 • Capel Garmon
 • Capel Siloam
 • Capelulo
 • Carrog
 • Castell
 • Cefn Berain
 • Cefn-brith
 • Cefn-coch
 • Ceirw
 • Cerrigydrudion
 • Chweffordd
 • Cledwen
 • Colwyn Bay (Bae Colwyn)
 • Craig-y-don
 • Cwm Penmachno
 • Dawn
 • Ddu
 • Deganwy
 • Dinas Mawr
 • Dinmael
 • Dolgarrog
 • Dolwen
 • Dolwyd
 • Dolwyddelan
 • Dulas
 • Dwygyfylchi
 • Eglwysbach
 • Elwy
 • Esgyryn
 • Garizim
 • Gele
 • Gell
 • Gelyn
 • Glanwydden
 • Glasfryn
 • Graig
 • Great Ormes Head
 • Groes
 • Gwytherin
 • Gyffin
 • Hendre-ddu
 • Henryd
 • Kinmel Bay (Bae Cinmel)
 • Llanbedr-y-cennin
 • Llanddoged
 • Llanddulas
 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Llandudno
 • Llandudno Junction
 • Llanelian yn-Rhos
 • Llanfair Talhaiarn
 • Llanfairfechan
 • Llanfihangel Glyn Myfyr
 • Llangernyw
 • Llangwm
 • Llannefydd
 • Llanrhos
 • Llanrwst
 • Llansanffraid Glan Conwy
 • Llansannan
 • Llechwedd
 • Llugwy
 • Llyn Brenig
 • Llyn Cowlyd Reservoir
 • Llyn Eigiau Reservoir
 • Llysfaen
 • Machno
 • Maerdy
 • Melin-y-coed
 • Merddwr
 • Mochdre
 • Moelfre
 • Mynydd Marian
 • Nant-y-felin
 • Nant-y-pandy
 • Nant-y-Rhiw
 • Nebo
 • Old Colwyn
 • Pabo
 • Padog
 • Pandy Tudur
 • Penmachno
 • Penmaen Rhos
 • Penmaenan
 • Penmaenmawr
 • Pennant
 • Penrhyn Bay (Bae-Penrhyn)
 • Penrhyn side
 • Pensarn
 • Pentre Isaf
 • Pentre-bont
 • Pentre-llyn-cymmer
 • Pentre-uchaf
 • Pentrefelin
 • Pentrefoelas
 • Pont-y-pant
 • Porth-llwyd
 • Rhandir
 • Rhos-on-Sea
 • Rhyd-y-foel
 • Rhydgaled
 • Rhydlydan
 • Rowen
 • St George
 • Tal-y-Bont
 • Tal-y-cafn
 • Tan-lan
 • Tan-y-fron
 • Terfyn
 • Towyn
 • Trefriw
 • Trofarth
 • Ty-mawr
 • Ty-nant
 • Tynyfedw
 • Tywyn
 • Ysbyty Ifan

Ordered List of Towns in Conwy in Alphabetical Order

 1. Abergele
 2. Afon y Foel
 3. Alwen
 4. Alwen Reservoir
 5. Bae Cinmel (Kinmel Bay)
 6. Bae Colwyn (Colwyn Bay)
 7. Bae-Penrhyn (Penrhyn Bay)
 8. Belgrano
 9. Betws-y-Coed
 10. Betws-yn-Rhos
 11. Blaenau Dolwyddelan
 12. Bont-newydd
 13. Brymbo
 14. Bryn Dulas
 15. Bryn Pydew
 16. Bryn Rhyd-yr-Arian
 17. Bryn-rhys
 18. Bryn-y-maen
 19. Brynmorfudd
 20. Bylchau
 21. Capel Curig
 22. Capel Garmon
 23. Capel Siloam
 24. Capelulo
 25. Carrog
 26. Castell
 27. Cefn Berain
 28. Cefn-brith
 29. Cefn-coch
 30. Ceirw
 31. Cerrigydrudion
 32. Chweffordd
 33. Cledwen
 34. Colwyn Bay (Bae Colwyn)
 35. Craig-y-don
 36. Cwm Penmachno
 37. Dawn
 38. Ddu
 39. Deganwy
 40. Dinas Mawr
 41. Dinmael
 42. Dolgarrog
 43. Dolwen
 44. Dolwyd
 45. Dolwyddelan
 46. Dulas
 47. Dwygyfylchi
 48. Eglwysbach
 49. Elwy
 50. Esgyryn
 51. Garizim
 52. Gele
 53. Gell
 54. Gelyn
 55. Glanwydden
 56. Glasfryn
 57. Graig
 58. Great Ormes Head
 59. Groes
 60. Gwytherin
 61. Gyffin
 62. Hendre-ddu
 63. Henryd
 64. Kinmel Bay (Bae Cinmel)
 65. Llanbedr-y-cennin
 66. Llanddoged
 67. Llanddulas
 68. Llandrillo-yn-Rhos
 69. Llandudno
 70. Llandudno Junction
 71. Llanelian yn-Rhos
 72. Llanfair Talhaiarn
 73. Llanfairfechan
 74. Llanfihangel Glyn Myfyr
 75. Llangernyw
 76. Llangwm
 77. Llannefydd
 78. Llanrhos
 79. Llanrwst
 80. Llansanffraid Glan Conwy
 81. Llansannan
 82. Llechwedd
 83. Llugwy
 84. Llyn Brenig
 85. Llyn Cowlyd Reservoir
 86. Llyn Eigiau Reservoir
 87. Llysfaen
 88. Machno
 89. Maerdy
 90. Melin-y-coed
 91. Merddwr
 92. Mochdre
 93. Moelfre
 94. Mynydd Marian
 95. Nant-y-felin
 96. Nant-y-pandy
 97. Nant-y-Rhiw
 98. Nebo
 99. Old Colwyn
 100. Pabo
 101. Padog
 102. Pandy Tudur
 103. Penmachno
 104. Penmaen Rhos
 105. Penmaenan
 106. Penmaenmawr
 107. Pennant
 108. Penrhyn Bay (Bae-Penrhyn)
 109. Penrhyn side
 110. Pensarn
 111. Pentre Isaf
 112. Pentre-bont
 113. Pentre-llyn-cymmer
 114. Pentre-uchaf
 115. Pentrefelin
 116. Pentrefoelas
 117. Pont-y-pant
 118. Porth-llwyd
 119. Rhandir
 120. Rhos-on-Sea
 121. Rhyd-y-foel
 122. Rhydgaled
 123. Rhydlydan
 124. Rowen
 125. St George
 126. Tal-y-Bont
 127. Tal-y-cafn
 128. Tan-lan
 129. Tan-y-fron
 130. Terfyn
 131. Towyn
 132. Trefriw
 133. Trofarth
 134. Ty-mawr
 135. Ty-nant
 136. Tynyfedw
 137. Tywyn
 138. Ysbyty Ifan

List of Towns in Conwy in Alphabetical Order with Comma Separated

Abergele, Afon y Foel, Alwen, Alwen Reservoir, Bae Cinmel (Kinmel Bay), Bae Colwyn (Colwyn Bay), Bae-Penrhyn (Penrhyn Bay), Belgrano, Betws-y-Coed, Betws-yn-Rhos, Blaenau Dolwyddelan, Bont-newydd, Brymbo, Bryn Dulas, Bryn Pydew, Bryn Rhyd-yr-Arian, Bryn-rhys, Bryn-y-maen, Brynmorfudd, Bylchau, Capel Curig, Capel Garmon, Capel Siloam, Capelulo, Carrog, Castell, Cefn Berain, Cefn-brith, Cefn-coch, Ceirw, Cerrigydrudion, Chweffordd, Cledwen, Colwyn Bay (Bae Colwyn), Craig-y-don, Cwm Penmachno, Dawn, Ddu, Deganwy, Dinas Mawr, Dinmael, Dolgarrog, Dolwen, Dolwyd, Dolwyddelan, Dulas, Dwygyfylchi, Eglwysbach, Elwy, Esgyryn, Garizim, Gele, Gell, Gelyn, Glanwydden, Glasfryn, Graig, Great Ormes Head, Groes, Gwytherin, Gyffin, Hendre-ddu, Henryd, Kinmel Bay (Bae Cinmel), Llanbedr-y-cennin, Llanddoged, Llanddulas, Llandrillo-yn-Rhos, Llandudno, Llandudno Junction, Llanelian yn-Rhos, Llanfair Talhaiarn, Llanfairfechan, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llangernyw, Llangwm, Llannefydd, Llanrhos, Llanrwst, Llansanffraid Glan Conwy, Llansannan, Llechwedd, Llugwy, Llyn Brenig, Llyn Cowlyd Reservoir, Llyn Eigiau Reservoir, Llysfaen, Machno, Maerdy, Melin-y-coed, Merddwr, Mochdre, Moelfre, Mynydd Marian, Nant-y-felin, Nant-y-pandy, Nant-y-Rhiw, Nebo, Old Colwyn, Pabo, Padog, Pandy Tudur, Penmachno, Penmaen Rhos, Penmaenan, Penmaenmawr, Pennant, Penrhyn Bay (Bae-Penrhyn), Penrhyn side, Pensarn, Pentre Isaf, Pentre-bont, Pentre-llyn-cymmer, Pentre-uchaf, Pentrefelin, Pentrefoelas, Pont-y-pant, Porth-llwyd, Rhandir, Rhos-on-Sea, Rhyd-y-foel, Rhydgaled, Rhydlydan, Rowen, St George, Tal-y-Bont, Tal-y-cafn, Tan-lan, Tan-y-fron, Terfyn, Towyn, Trefriw, Trofarth, Ty-mawr, Ty-nant, Tynyfedw, Tywyn, Ysbyty Ifan

List of Towns in Conwy in Alphabetical Order with JSON Format

[ “Abergele”, “Afon y Foel”, “Alwen”, “Alwen Reservoir”, “Bae Cinmel (Kinmel Bay)”, “Bae Colwyn (Colwyn Bay)”, “Bae-Penrhyn (Penrhyn Bay)”, “Belgrano”, “Betws-y-Coed”, “Betws-yn-Rhos”, “Blaenau Dolwyddelan”, “Bont-newydd”, “Brymbo”, “Bryn Dulas”, “Bryn Pydew”, “Bryn Rhyd-yr-Arian”, “Bryn-rhys”, “Bryn-y-maen”, “Brynmorfudd”, “Bylchau”, “Capel Curig”, “Capel Garmon”, “Capel Siloam”, “Capelulo”, “Carrog”, “Castell”, “Cefn Berain”, “Cefn-brith”, “Cefn-coch”, “Ceirw”, “Cerrigydrudion”, “Chweffordd”, “Cledwen”, “Colwyn Bay (Bae Colwyn)”, “Craig-y-don”, “Cwm Penmachno”, “Dawn”, “Ddu”, “Deganwy”, “Dinas Mawr”, “Dinmael”, “Dolgarrog”, “Dolwen”, “Dolwyd”, “Dolwyddelan”, “Dulas”, “Dwygyfylchi”, “Eglwysbach”, “Elwy”, “Esgyryn”, “Garizim”, “Gele”, “Gell”, “Gelyn”, “Glanwydden”, “Glasfryn”, “Graig”, “Great Ormes Head”, “Groes”, “Gwytherin”, “Gyffin”, “Hendre-ddu”, “Henryd”, “Kinmel Bay (Bae Cinmel)”, “Llanbedr-y-cennin”, “Llanddoged”, “Llanddulas”, “Llandrillo-yn-Rhos”, “Llandudno”, “Llandudno Junction”, “Llanelian yn-Rhos”, “Llanfair Talhaiarn”, “Llanfairfechan”, “Llanfihangel Glyn Myfyr”, “Llangernyw”, “Llangwm”, “Llannefydd”, “Llanrhos”, “Llanrwst”, “Llansanffraid Glan Conwy”, “Llansannan”, “Llechwedd”, “Llugwy”, “Llyn Brenig”, “Llyn Cowlyd Reservoir”, “Llyn Eigiau Reservoir”, “Llysfaen”, “Machno”, “Maerdy”, “Melin-y-coed”, “Merddwr”, “Mochdre”, “Moelfre”, “Mynydd Marian”, “Nant-y-felin”, “Nant-y-pandy”, “Nant-y-Rhiw”, “Nebo”, “Old Colwyn”, “Pabo”, “Padog”, “Pandy Tudur”, “Penmachno”, “Penmaen Rhos”, “Penmaenan”, “Penmaenmawr”, “Pennant”, “Penrhyn Bay (Bae-Penrhyn)”, “Penrhyn side”, “Pensarn”, “Pentre Isaf”, “Pentre-bont”, “Pentre-llyn-cymmer”, “Pentre-uchaf”, “Pentrefelin”, “Pentrefoelas”, “Pont-y-pant”, “Porth-llwyd”, “Rhandir”, “Rhos-on-Sea”, “Rhyd-y-foel”, “Rhydgaled”, “Rhydlydan”, “Rowen”, “St George”, “Tal-y-Bont”, “Tal-y-cafn”, “Tan-lan”, “Tan-y-fron”, “Terfyn”, “Towyn”, “Trefriw”, “Trofarth”, “Ty-mawr”, “Ty-nant”, “Tynyfedw”, “Tywyn”, “Ysbyty Ifan” ]

Unordered List of Towns in Conwy in Reverse Alphabetical Order

 • Ysbyty Ifan
 • Tywyn
 • Tynyfedw
 • Ty-nant
 • Ty-mawr
 • Trofarth
 • Trefriw
 • Towyn
 • Terfyn
 • Tan-y-fron
 • Tan-lan
 • Tal-y-cafn
 • Tal-y-Bont
 • St George
 • Rowen
 • Rhydlydan
 • Rhydgaled
 • Rhyd-y-foel
 • Rhos-on-Sea
 • Rhandir
 • Porth-llwyd
 • Pont-y-pant
 • Pentrefoelas
 • Pentrefelin
 • Pentre-uchaf
 • Pentre-llyn-cymmer
 • Pentre-bont
 • Pentre Isaf
 • Pensarn
 • Penrhyn side
 • Penrhyn Bay (Bae-Penrhyn)
 • Pennant
 • Penmaenmawr
 • Penmaenan
 • Penmaen Rhos
 • Penmachno
 • Pandy Tudur
 • Padog
 • Pabo
 • Old Colwyn
 • Nebo
 • Nant-y-pandy
 • Nant-y-felin
 • Nant-y-Rhiw
 • Mynydd Marian
 • Moelfre
 • Mochdre
 • Merddwr
 • Melin-y-coed
 • Maerdy
 • Machno
 • Llysfaen
 • Llyn Eigiau Reservoir
 • Llyn Cowlyd Reservoir
 • Llyn Brenig
 • Llugwy
 • Llechwedd
 • Llansannan
 • Llansanffraid Glan Conwy
 • Llanrwst
 • Llanrhos
 • Llannefydd
 • Llangwm
 • Llangernyw
 • Llanfihangel Glyn Myfyr
 • Llanfairfechan
 • Llanfair Talhaiarn
 • Llanelian yn-Rhos
 • Llandudno Junction
 • Llandudno
 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Llanddulas
 • Llanddoged
 • Llanbedr-y-cennin
 • Kinmel Bay (Bae Cinmel)
 • Henryd
 • Hendre-ddu
 • Gyffin
 • Gwytherin
 • Groes
 • Great Ormes Head
 • Graig
 • Glasfryn
 • Glanwydden
 • Gelyn
 • Gell
 • Gele
 • Garizim
 • Esgyryn
 • Elwy
 • Eglwysbach
 • Dwygyfylchi
 • Dulas
 • Dolwyddelan
 • Dolwyd
 • Dolwen
 • Dolgarrog
 • Dinmael
 • Dinas Mawr
 • Deganwy
 • Ddu
 • Dawn
 • Cwm Penmachno
 • Craig-y-don
 • Colwyn Bay (Bae Colwyn)
 • Cledwen
 • Chweffordd
 • Cerrigydrudion
 • Ceirw
 • Cefn-coch
 • Cefn-brith
 • Cefn Berain
 • Castell
 • Carrog
 • Capelulo
 • Capel Siloam
 • Capel Garmon
 • Capel Curig
 • Bylchau
 • Brynmorfudd
 • Bryn-y-maen
 • Bryn-rhys
 • Bryn Rhyd-yr-Arian
 • Bryn Pydew
 • Bryn Dulas
 • Brymbo
 • Bont-newydd
 • Blaenau Dolwyddelan
 • Betws-yn-Rhos
 • Betws-y-Coed
 • Belgrano
 • Bae-Penrhyn (Penrhyn Bay)
 • Bae Colwyn (Colwyn Bay)
 • Bae Cinmel (Kinmel Bay)
 • Alwen Reservoir
 • Alwen
 • Afon y Foel
 • Abergele

Ordered List of Towns in Conwy in Reverse Alphabetical Order

 1. Ysbyty Ifan
 2. Tywyn
 3. Tynyfedw
 4. Ty-nant
 5. Ty-mawr
 6. Trofarth
 7. Trefriw
 8. Towyn
 9. Terfyn
 10. Tan-y-fron
 11. Tan-lan
 12. Tal-y-cafn
 13. Tal-y-Bont
 14. St George
 15. Rowen
 16. Rhydlydan
 17. Rhydgaled
 18. Rhyd-y-foel
 19. Rhos-on-Sea
 20. Rhandir
 21. Porth-llwyd
 22. Pont-y-pant
 23. Pentrefoelas
 24. Pentrefelin
 25. Pentre-uchaf
 26. Pentre-llyn-cymmer
 27. Pentre-bont
 28. Pentre Isaf
 29. Pensarn
 30. Penrhyn side
 31. Penrhyn Bay (Bae-Penrhyn)
 32. Pennant
 33. Penmaenmawr
 34. Penmaenan
 35. Penmaen Rhos
 36. Penmachno
 37. Pandy Tudur
 38. Padog
 39. Pabo
 40. Old Colwyn
 41. Nebo
 42. Nant-y-pandy
 43. Nant-y-felin
 44. Nant-y-Rhiw
 45. Mynydd Marian
 46. Moelfre
 47. Mochdre
 48. Merddwr
 49. Melin-y-coed
 50. Maerdy
 51. Machno
 52. Llysfaen
 53. Llyn Eigiau Reservoir
 54. Llyn Cowlyd Reservoir
 55. Llyn Brenig
 56. Llugwy
 57. Llechwedd
 58. Llansannan
 59. Llansanffraid Glan Conwy
 60. Llanrwst
 61. Llanrhos
 62. Llannefydd
 63. Llangwm
 64. Llangernyw
 65. Llanfihangel Glyn Myfyr
 66. Llanfairfechan
 67. Llanfair Talhaiarn
 68. Llanelian yn-Rhos
 69. Llandudno Junction
 70. Llandudno
 71. Llandrillo-yn-Rhos
 72. Llanddulas
 73. Llanddoged
 74. Llanbedr-y-cennin
 75. Kinmel Bay (Bae Cinmel)
 76. Henryd
 77. Hendre-ddu
 78. Gyffin
 79. Gwytherin
 80. Groes
 81. Great Ormes Head
 82. Graig
 83. Glasfryn
 84. Glanwydden
 85. Gelyn
 86. Gell
 87. Gele
 88. Garizim
 89. Esgyryn
 90. Elwy
 91. Eglwysbach
 92. Dwygyfylchi
 93. Dulas
 94. Dolwyddelan
 95. Dolwyd
 96. Dolwen
 97. Dolgarrog
 98. Dinmael
 99. Dinas Mawr
 100. Deganwy
 101. Ddu
 102. Dawn
 103. Cwm Penmachno
 104. Craig-y-don
 105. Colwyn Bay (Bae Colwyn)
 106. Cledwen
 107. Chweffordd
 108. Cerrigydrudion
 109. Ceirw
 110. Cefn-coch
 111. Cefn-brith
 112. Cefn Berain
 113. Castell
 114. Carrog
 115. Capelulo
 116. Capel Siloam
 117. Capel Garmon
 118. Capel Curig
 119. Bylchau
 120. Brynmorfudd
 121. Bryn-y-maen
 122. Bryn-rhys
 123. Bryn Rhyd-yr-Arian
 124. Bryn Pydew
 125. Bryn Dulas
 126. Brymbo
 127. Bont-newydd
 128. Blaenau Dolwyddelan
 129. Betws-yn-Rhos
 130. Betws-y-Coed
 131. Belgrano
 132. Bae-Penrhyn (Penrhyn Bay)
 133. Bae Colwyn (Colwyn Bay)
 134. Bae Cinmel (Kinmel Bay)
 135. Alwen Reservoir
 136. Alwen
 137. Afon y Foel
 138. Abergele